standbeeld

Vraag aan schepen De Regge over het aanbrengen van een anti-graffitilaag op het Gentse patrimonium

Vraag aan schepen De Regge over graffiti op het pas gerestaureerde oorlogsmonument in Ledeberg.

Vraag aan schepen Watteeuw over de onderhoudskalender 2014-2015 van standbeelden, oorlogsmonumenten en –gedenkplaten, kunstprojecten en fonteinen.

Vraag aan schepen Balthazar over de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite en over de mogelijke kunstintegratie.

Vraag aan schepen De Regge of koperdiefstal aan en in overheidspatrimonium en parochiekerken.

Vraag aan schepen Watteeuw over de onderhoudskalender "standbeelden" in 2013 en 2014.

Vraag aan schepen Watteeuw over het onderhoud van  monumentale standbeelden zoals de "Jacob van Artevelde" en "Gebroeders Van Eyck".

Vraag aan schepen Storms over de diefstal van gedenkplaten en beelden in Gent.

Abonneren op standbeeld