politie

Vraag aan burgemeester Termont over de wagens die onder Mariakerke-brug bescherming zochten voor de recente hagelstorm

Voorstel van raadsbesluit betreffende het verbod op overlast van spelende kinderen en jongeren in het Gentse politiereglement.

Vraag aan schepen Termont over het probleem van aanvallen door loslopende honden in Ledeberg.

Vraag aan burgemeester Termont over de aanpak van spijbelaars.

Vraag aan schepen De Regge of koperdiefstal aan en in overheidspatrimonium en parochiekerken.

Vraag aan burgemeester Termont over de verwijdering van Illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers.

Vraag aan burgemeester Termont over aanfite, opsporing en sanctionering van illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers.

Vraag aan schepen Storms over de diefstal van gedenkplaten en beelden in Gent.

Schriftelijke vraag aan burgemeester Termont over de politie-inzet tijdens evenementen.

Vraag aan schepen Peeters over de oproep van de Gentse korpschef om minder evenementen toe te laten en de impact hiervan op de horeca.

Abonneren op politie