personeel

Vraag aan schepen De Regge over de criteria die worden gehanteerd m.b.t. dienstreizen door personeelsleden.

Vraag aan schepen Heyse over de sociale onrust bij IVAGO.

Vraag aan schepen De Regge over het ziekteverzuim van het stadspersoneel in 2012.

Vraag aan schepen De Regge over het woon-werkverkeer bij het stadspersoneel en meerbepaald de dienstverplaatsingen met de fiets.

Vraag aan schepen De Regge over dienstreizen uitgevoerd door ambtenaren.

Vraag aan schepen De Regge over het ziekteverzuim bij het personeel van de stad Gent.

Vraag van schepen De Regge over de terbeschikkingstelling van stadspersoneel aan derden.

Vraag aan schepen De Regge over de samenstelling van de kabinetten van burgemeester en schepenen.

Vraag aan schepen De Regge over de mogelijkheid om niet alleen diplima's maar ook competenties mee te nemen bij aanwervingen.

Abonneren op personeel