monument

Vraag aan schepen De Regge over het aanbrengen van een anti-graffitilaag op het Gentse patrimonium

Vraag aan schepen De Regge over graffiti op het pas gerestaureerde oorlogsmonument in Ledeberg.

Vraag aan schepen Bracke over het Antwerpse beleid om het hergebruik van merkwaardige grafmonumenten te promoten.

Voorstel tot Motie aan de Vlaamse Regering in functie van het behoud van de Vlaamse Opera in Gent.

Vraag aan schepen Balthazar over de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite en over de mogelijke kunstintegratie.

Vraag aan schepen Storms over de herbestemming van het historische pand d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat.

Vraag aan schepen De Regge over de slechte staat van de toren in het Rattendalepark (Gentbrugge).

Vraag aan schepen De Regge over de verkoop van het Sint-Jorishof en andere stadseigendommen.

Vraag aan schepen De Regge over de toekomst van de Leopoldskazerne.

Vraag aan schepen Storms over de toekomst en de herbstemming van het Hotel D'Hane Steenhuyse.

Vraag aan schepen De Regge of koperdiefstal aan en in overheidspatrimonium en parochiekerken.

Vraag aan schepen De Regge over de diverse verzoeken tot gebruik van delen van de Leopoldskazerne.

Vraag aan schepenen De Regge en Coddens over het erfgoed in het patrimonium van stad Gent en OCMW Gent.

Vraag aan schepen Storms over de toekomst van de Vlaamse Opera in Gent.

Vraag aan schepen De Regge over de ambities van de stad Gent om op zoveel mogelijk stadsgebouwen zonnepanelen te leggen.

Abonneren op monument