mobiliteit

Interpellatie schepen Watteeuw over de Copenhagenize Index 2013.

Vraag aan schepen Heyse over de subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit, waaronder de subsidies voor elektrische fietsen.

Vraag aan schepen Watteeuw over het overleg tussen de stad Gent en Cambio.

Vraag aan schepen De Regge over het woon-werkverkeer bij het stadspersoneel en meerbepaald de dienstverplaatsingen met de fiets.

Vraag aan schepen Watteeuw over de problemen voor fietsers en voetgangers bij de “nieuwe” tramtunnel tussen Sint-Denijslaan en Fabiolalaan.

Vraag aan schepen Watteeuw over de gevolgen van de komst van het DIV-kantoor naar de Visserij.

Vraag aan schepen Watteeuw over het creëren van nieuwe Cambio-standplaatsen in het kader van grootschalige infrastructuurwerken zoals de heraanleg van de Brusselsesteenweg.

Vraag aan schepen Watteeuw over de hinder die buschauffeurs en trambestuurder van De Lijn ondervinden door IVAGO-wagens die tijdens de spitsuren hun ophaalronde doen.

Abonneren op mobiliteit