milieu

Interpellatie schepen Heyse tijdens de budgetbespreking 2013-2019 over het geplande Klimaat- en Milieubeleid.

Vraag aan schepen Heyse over het door het schepencollege uitgeschreven bestek betreffende "mapping potentieel segment textiel".

Vraag aan schepen Heyse over de subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit, waaronder de subsidies voor elektrische fietsen.

Vraag aan schepen De Regge over mogelijke asbest in stadsgebouwen.

Vraag aan schepen Heyse over de ambitie om van Dampoortwijk/Sint-Amandsberg de eerste klimaatneutrale buurt te maken.

Vraag aan schepen Balthazar over het bijenvriendelijk beleid van de stad Gent.

Vraag aan schepen De Regge over de ambities van de stad Gent om op zoveel mogelijk stadsgebouwen zonnepanelen te leggen.

Abonneren op milieu