jeugd

Voorstel van raadsbesluit betreffende het verbod op overlast van spelende kinderen en jongeren in het Gentse politiereglement.

Interpellatie schepen Decruynaere tijdens de budgetbespreking 2013-2019 over het geplande Jeugdbeleid.

Vraag aan burgemeester Termont over de aanplakborden voor vrije affichage.

Abonneren op jeugd