graffiti

Vraag aan schepen De Regge over het aanbrengen van een anti-graffitilaag op het Gentse patrimonium

Vraag aan schepen De Regge over graffiti op het pas gerestaureerde oorlogsmonument in Ledeberg.

Vraag aan burgemeester Termont over de aanplakborden voor vrije affichage.

Vraag aan schepen De Regge over de slechte staat van de toren in het Rattendalepark (Gentbrugge).

Vraag aan burgemeester Termont over het ondersteunen van graffitikunst.

Vraag aan burgemeester Termont over de verwijdering van Illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers.

Vraag aan burgemeester Termont over aanfite, opsporing en sanctionering van illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers.

Abonneren op graffiti