bestuur

Vraag aan burgemeester Termont over de briefwisseling tussen ministers van de Vlaamse en federale regering enerzijds en het Gentse schepencollege anderzijds.

Vraag aan schepen De Regge over de criteria die worden gehanteerd m.b.t. dienstreizen door personeelsleden.

Vraag aan schepen Decruynaere over het verkiezingsdebat van het TKO-CVO Leerdorp dat volgens de stad Gent niet mocht doorgaan.

Vraag aan schepen Heyse over het door het schepencollege uitgeschreven bestek betreffende "mapping potentieel segment textiel".

Vraag aan burgemeester Termont over de verplichtingen die aan een aantal Roma zijn opgelegd in functie van hun verblijf in het oude klooster aan de Meulesteedsesteenweg.

Vraag aan schepen Peeters over de al dan niet tijdige betaling van facturen door de stad Gent.

Vraag een schepen Watteeuw over de organisatie van de "instapklaarfeesten" door de stad Gent.

Vraag aan burgemeester Termont over de geplande gemeentelijke verzelfstandiging van stedelijke vzw's.

Vraag aan schepen De Regge over het ontbreken van bewegwijzering in en aan openbare gebouwen, vooral in het Administratief Centrum Zuid.

Vraag aan schepen De Regge over de samenstelling van de kabinetten van burgemeester en schepenen.

Abonneren op bestuur