Mijn tussenkomsten

Vraag aan schepen Watteeuw over het onderhoud van  monumentale standbeelden zoals de "Jacob van Artevelde" en "Gebroeders Van Eyck".

Vraag aan schepen Watteeuw over de hinder die buschauffeurs en trambestuurder van De Lijn ondervinden door IVAGO-wagens die tijdens de spitsuren hun ophaalronde doen.

Vraag aan schepen Storms over de diefstal van gedenkplaten en beelden in Gent.

Vraag aan schepenen Peeters en Storms over het einde van de Coupurefeesten en over de toekomst van de Gentse wijkfestivals.

Vraag aan schepen Storms over de toekomst van de Vlaamse Opera in Gent.

Vraag aan burgemeester Termont over de geplande gemeentelijke verzelfstandiging van stedelijke vzw's.

Vraag aan schepen Watteeuw over de grondwerken in de Vlierstraat.

Vraag aan schepenen De Regge en Coddens over het erfgoed in het patrimonium van stad Gent en OCMW Gent.

Vraag aan schepen De Regge over het ontbreken van bewegwijzering in en aan openbare gebouwen, vooral in het Administratief Centrum Zuid.

Vraag aan schepen Peeters over de oproep van de Gentse korpschef om minder evenementen toe te laten en de impact hiervan op de horeca.

Vraag aan schepen Peeters over de geplande oprichting van een stedelijke vzw als overkoepelende juridische organisatiestructuur voor de Gentse Feesten.

Vraag aan schepen Storms over creatieve wijzen om archeologisch onderzoek te ontsluiten, zoals bijvoorbeeld een interactief computerspel.

Vraag aan schepen Storms over de geplande ontsluiting van het archeologische topstuk "De Kraanvogel", gevonden tijdens de archeologische opgravingen aan het Sint-Pietersplein.

Vraag aan schepen De Clercq over het ondersteunen van de creatieve economie in Gent.

Vraag aan schepen Balthazar over de geplande verkaveling aan de Gentbruggekouter te Gentbrugge.

Vraag aan schepen Watteeuw over de geplande verbeteringen in de fietsinfrastructuur.

Schriftelijke vraag aan burgemeester Termont over de politie-inzet tijdens evenementen.

Vraag aan schepen Balthazar over de toekomst van de gronden van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert in Ledeberg.

Vraag aan schepen Watteeuw over de -volgens Touring - slechte staat van de wegmarkeringen in Gent.

Vraag aan schepen De Regge over de mogelijkheid om niet alleen diplima's maar ook competenties mee te nemen bij aanwervingen.

Pagina's

Abonneren op Mijn tussenkomsten