Mijn tussenkomsten

Vraag aan schepen Storms over de internationale samenwerking in het kader van het label 'UNESCO Creative City of Music'

Vraag aan schepen Storms over de vriendenkringen van de Gentse musea.

Vraag aan schepen Peeters over het overleg tussen de Ajuinmarktfeesten en de Ledebergse Feesten in functie van toekomstige samenwerking.

Vraag aan schepen Tapaz over het overleg met AAGent over de besteding van de recent verkregen Vlaamse subsidie van 2,5 miljoen euro.

Vraag aan schepen Bracke over het Antwerpse beleid om het hergebruik van merkwaardige grafmonumenten te promoten.

Vraag aan schepen Watteeuw over de twee aangekondigde projecten "groene oevers".

Vraag aan schepen Peeters over het verzoek om terrassen toe te laten op de verlaagde kades van de Graslei

Vraag aan schepen Decruynaere over het verkiezingsdebat van het TKO-CVO Leerdorp dat volgens de stad Gent niet mocht doorgaan.

Vraag aan schepen Storms over de voorbereidingen van het Lichtfestival editie 2015.

Vraag aan schepen Heyse over het door het schepencollege uitgeschreven bestek betreffende "mapping potentieel segment textiel".

Vraag aan schepen Storms over het label Gent UNESCO Creative City of Music.

Vraag aan schepen De Regge over de slechte staat van de toren in het Rattendalepark (Gentbrugge).

Vraag aan schepen Storms over het kunstwerk aan de klokkentoren op het Emile Braunplein.

Vraag aan schepen Peeters over de WK-voetbalwedstrijden die op groot scherm zullen worden vertoond.

Vraag aan schepen Storms over de concertreeks in het Huis van Alijn tijdens de Gentse Feesten.

Vraag aan schepen Peeters over de evaluatie van de Gentse Winterfeesten editie 2013-2014.

Vraag aan schepen Storms over de herbestemming van het historische pand d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat.

Vraag aan schepen Balthazar over de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite en over de mogelijke kunstintegratie.

Vraag aan schepen Peeters over het probleem dat het Feest van de Vlaamse Gemeenschap valt binnen de Sperperiode Gentse Feesten.

Vraag aan schepen Watteeuw over de onderhoudskalender 2014-2015 van standbeelden, oorlogsmonumenten en –gedenkplaten, kunstprojecten en fonteinen.

Pagina's

Abonneren op Mijn tussenkomsten