Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen met de fiets

Vraag Karlijn Deene

De Stad Gent heeft sinds enkele jaren een bedrijfsvervoerplan, dat tot doel heeft het gebruik van duurzame vervoerswijzen in het woon-werkverkeer te stimuleren.

I. Werknemers bij de Stad Gent kunnen voor verplaatsingen van en naar het werk kiezen voor:

  • ofwel een terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer
  • ofwel het gebruik van een pendelfiets
  • ofwel een combinatie van een abonnement van de N.M.B.S. en een pendelfiets
  • ofwel een fietsvergoeding
  • ofwel een parkeerabonnement
  • ofwel een combinatie van een fietsvergoeding gedurende de zomermaanden en een abonnement op het openbaar vervoer of een parkeerabonnement gedurende de wintermaanden.

Graag had ik per keuzemogelijkheid geweten hoeveel personeelsleden daar op dit moment voor kiezen en met welk percentage van het personeel dat overeenkomt.

II. Naast pendelfietsen stelt de stad ook dienstfietsen ter beschikking van het personeel voor het maken van dienstverplaatsingen. Over hoeveel dienstfietsen beschikt de Stad Gent? Welk percentage van de dienstverplaatsingen wordt er naar schatting met deze fietsen gemaakt? Wat zijn de percentages van dienstverplaatsingen voor de overige vervoersmodi?

Antwoord schepen De Regge

In bijlage vindt u een overzicht van de aantallen en de percentages. Opsomming 8. Andere omvat: auto zonder abonnement, bromfiets/motor zonder tussenkomst, carpoolen zonder tussen komst en Park&Ride + abonnement.

Bijlage

Er zijn momenteel 2.100 fietsen in omloop waarvan 50% dienstfietsen en 50% woon-werkfietsen. Dienstverplaatsingen worden voor 91,42% met de auto, 8,53% met de fiets en 0,05% met de bromfiets gemaakt.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 24 september, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: