Werkingssubsidies aan de Gentse instrumentale amateurmuziekverenigingen

Vraag Karlijn Deene

  1. Graag een lijst van de Instrumentale amateurverenigingen die subsidies krijgen van de Stad Gent telkens met vermelding van het bedrag dat werd toegekend, voor de jaren 2012, 2013 en 2014.
  2. Welk totaal budget wordt er voor deze ondersteuning voorzien in het meerjarenplan voor elk van de volgende jaren van de legislatuur?

Antwoord schepen Storms

In de begroting van zowel het dienstjaar 2012 als het dienstjaar 2013 was een krediet van 10.000 euro (G.U. 7720100/33202) voorzien voor de subsidiëring van de Gentse amateur- muziekgezelschappen (werkingsjaren 2011 en 2012).

Dit bedrag was bestemd voor de gezelschappen die een actieve werking hadden bewezen tijdens het voorbije jaar. De verdeling is reglementair vastgelegd.

Reglementair krijgt elke vereniging die in aanmerking komt een vaste subsidie, vermeerderd met een variabele som die afhankelijk is van het aantal producties tijdens het afgelopen werkingsjaar.

 

Vereniging

2012

2013

1

Harmonieorkest Wondelgem

642,08

621,80

2

Koninklijke Gentse Politieharmonie

           445,6

410,90

3

Bayerische Kapelle die Westländer Volksmusikanten

396,48

284,36

4

Koninklijke muziekmaatschappij De Neerschelde vzw

642,08

579,62

5

Koninklijke muziekmaatschappij de Zwanezonen – Drongen

592,96

579,62

6

Koninklijk Harmonieorkest “Echo der Leie” vzw

592,96

621,80

7

Brassband Panta Rhei Gent

494,72

537,44

8

Koninklijke Harmonie Zwijnaarde

494,72

495,26

9

Gent Symphonic Band

            445,6

284,36

10

Les Amis de Loeillet de Gant

396,48

284,36

11

OKRA Promenadeorkest

298,24

368,72

12

De Propere Fanfare van de Vieze Gasten

494,72

537,44

13

The Mellvids Bigband

200,00

284,36

14

Brassband Gent

396,48

410,90

15

The Ghent District Highlanders

347,36

326,54

16

Drongens Kamerorkest

445,60

495,26

17

Drumband Sibemol

494,72

495,26

18

Rat Ka Bay Bal (Merinovic vzw)

396,48

nihil

19

GUSO (Gents Universitair Symfonisch Orkest)

494,72

453,08

20

Jeugdorkest Forza Musica

396,48

368,72

21

De Ledebirds

543,84

537,44

22

Kamerensemble Da Capo

347,36

326,54

23

Bigband ‘tMouvement

nihil

410,90

24

Clan Thomson Pipes & Drums

nihil

284,36

 

TOTAAL

9999,68

9999,04

Basissubsidie :

Voor 2012 (werkingsjaar 2011) kwamen 22 verenigingen in aanmerking voor een basissubsidie. De basistoelage werd vastgelegd op 200 euro. Dit betekende een totale som van 4.400 euro aan basissubsidie.

Voor 2013 (werkingsjaar 2012) kwamen 23 verenigingen in aanmerking voor een basissubsidie. De basistoelage werd vastgelegd op 200 euro zoals in vorige jaren. Dit betekende een totale som van 4.600 euro aan basissubsidie.

Werkingssubsidie :

Het saldo werd verdeeld a rato van het aantal producties.

Voor het werkingsjaar 2011 (subsidie 2012) kwamen 93 producties in aanmerking, voor concerten in eigen beheer werd een dubbeltelling gehanteerd, wat het reële aantal eenheden die in aanmerking kwamen voor een werkingssubsidie op 114 bracht Dit gaf als resultaat een variabele subsidie van 49,12 euro per concert.

Voor het werkingsjaar 2012 (subsidie 2013) kwamen 106 producties in aanmerking, voor concerten in eigen beheer werd een dubbeltelling gehanteerd, hetgeen het reële aantal eenheden die in aanmerking kwamen voor een werkingssubsidie op 128 bracht. Dit gaf als resultaat een variabele subsidie van 42,18 euro per concert.

Wat de subsidies voor het jaar 2014 (werkingsjaar 2013) betreft, kunnen momenteel nog geen gegevens verstrekt worden. De subsidieaanvragen kunnen immers tot eind mei 2014 worden ingediend. In juni 2014 zal dan bij collegebesluit het bedrag van de werkingssubsidie per amateurmuziekgezelschap worden vastgelegd, waarna de uitbetaling van de toelagen zal volgen in de maand juli/augustus.

De gegevens voor de subsidies van 2014 (werkingsjaar 2013) zullen u te gepaste tijde worden verstrekt.

In het meerjarenplan voor de komende jaren is jaarlijks 10.000 euro voorzien voor de ondersteuning van amateur-muziekverenigingen.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 16 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: