Werking Gentse dekenijen

Vraag Karlijn Deene

Met betrekking tot de Gentse dekenijen had ik graag volgende informatie opgevraagd:

  • Wat is de evolutie van het aantal Gentse dekenijen? Graag een overzicht van de dekenijen voor de laatste 5 jaren.
  • Welke bedragen aan werkingssubsidies ontvangen de dekenijen (cf. het Reglement voor de subsidiëring van de dekenijwerking)? Graag een overzicht per dekenij voor de laatste 5 jaren, alsook een overzicht van subsidieaanvragen die eventueel geweigerd werden (+ de motivatie).
  • Kunnen dekenijen daarnaast eventueel nog andere subsidies ontvangen voor aparte evenementen, projecten, enz. die ze opzetten? Zo ja, graag een overzicht per dekenij voor de laatste 5 jaren, alsook een overzicht van subsidieaanvragen die eventueel geweigerd werden (+ de motivatie).

Antwoord schepen Peeters

Als algemeen beginsel wil ik meegeven dat de relatie die de dienst Evenementen en Feesten onderhoudt met de dekenijen hoofdzakelijk verloopt via de opperdekenij, met als contactpersoon opperdeken Eli De Rijck.

Tijdens de algemene vergaderingen van de opperdekenij is er formeel overlegt met de medewerkers van de dienst, alsook met mijzelf of mijn kabinet. Periodiek vindt tevens bilateraal overleg plaats op de dienst, waarbij dekenijen die vragen hebben omtrent de procedure inname openbaar domein (voor bijvoorbeeld de organisatie van dekenijfeesten) worden geholpen.

De procedure voor het verkrijgen van een vergunning inname openbaar domein is kosteloos. Er wordt ook toelichting gegeven bij de mogelijkheden tot betoelaging. Voor grootschalige dekenijfeesten wordt een overleg in het bijzijn van de veiligheidsdiensten georganiseerd.

De opperdekenij ontvangt jaarlijks 10.000 euro (in 2013 bedroeg dit 18.000 euro) die het zelf verdeelt naar de aangesloten dekenijen. Dat bedrag moet dienen voor de algemene kosten van hun jaarwerking. Tevens ontvangt de opperdekenij 73.000 euro die ze verdeelt, mits bewijslast, naar de aangesloten dekenijen (led-) eindejaarsverlichting ophangen. Een gegeven dat in 2014 zal worden herbekeken.

Als bijlage vindt u een overzicht van de dekenijen die bij de dienst toelage hebben aangevraagd in 2013 en vorige jaren. Tevens zijn de bedragen van de effectieve toelage vermeld.

We hebben weet van 54 dekenijen (2013) die aangesloten zijn bij de opperdekenij. Een scan van de straten die tot deze dekenijen behoren kan u terugvinden als bijlage. Niet alle dekenijen organiseren een dekenijfeest en vragen toelage aan bij de dienst.

Het is de opperdekenij die de dekenijbesturen aanstelt en de straten bepaalt die er deel van uitmaken. Voor wijzigingen van dekenijen moeten we u naar het bestuur van de opperdekenij verwijzen.

Een medewerker van de dienst Evenementen en Feesten houdt toezicht op het niet cumuleren van toelagen van eigen dienst naar toelagen van Wijk aan zet en het Departement Cultuur van de stad. Het is de dekenijen vrij om toelage aan te vragen bij deze twee diensten maar er geldt een niet-cumuleerbaarheidsprincpe.

Overzicht dekenijen

Toelage dekenijen 2012-2013

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: