Vriendenkringen van de Gentse musea

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Storms

Het groeperen van de Gentse musea in twee AGB’s is niet enkel een ingrijpende verandering voor het personeel. Ook voor de vriendenkringen die al jaren bij de aparte musea bestaan is het een grote aanpassing.

Er was wat bezorgdheid bij de diverse “vriendenkringen” dat binnen de AGB-koepels de vrijwilligerswerking zou kunnen verdrinken en minder “gezicht” krijgen.

  1. Wat is uw visie hierop? Hebt u hierover overlegd met de vriendenkringen? Op welke manier komt u aan hun bezorgdheid tegemoet?
  2. Kan u voor elke vriendenkring een stand van zaken geven over de wijze waarop hij binnen de respectieve AGB een volwaardige positie heeft gevonden? Zijn er nog enkele werkpunten?
  3. Tijdens de commissie van maart 2014 gaf u aan dat de vriendenkring van het Huis van Alijn de concertreeks tijdens de Gentse Feesten in verminderde vorm zal over nemen, en indien mogelijk na evaluatie weer in ere zal herstellen. Zijn er nog voorbeelden waarbij één van de vriendenkringen sinds de fusie naar de AGB’s en door de besparingen bepaalde projecten heeft moeten overnemen van het betreffende museum?

Datum tussenkomst: 

maandag, 14 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: