Voorbereidingen Lichtfestival 2015

GEMEENTERAAD - Vragenuurtje - Mondelinge vraag aan schepen Storms

Het Gents Lichtfestival was vanaf de eerste editie een schot in de roos. De belangstelling voor het festival was overrompelend. De tweede editie was zo mogelijk een nog groter succes. Het is niet overdreven te zeggen dat zeer veel mensen uitkijken uit naar het volgend Gents lichtfestival.

Het stadsbestuur besliste echter om het derde lichtfestival niet in 2014, maar pas in 2015 te organiseren. Er was een budgettaire reden. Maar een andere reden die ook werd aangehaald was de nood aan een grondige voorbereidingstijd. In 2013 beslissen om in 2014 een Lichtfestival te laten plaats vinden was volgens het schepencollege niet mogelijk wegens o.m. te weinig tijd om het niveau van de vorige jaren te evenaren. U verklaarde ook in de pers: “ik ben er zeker van dat we die verwachtingen in 2015 zullen kunnen inlossen. Onze diensten hebben nu nog een jaar langer de tijd om het derde Lichtfestival voor te bereiden.”

Dat doet vermoeden dat de voorbereidingen van dergelijk festival meer dan een jaar op voorhand beginnen. Met andere woorden, de voorbereidingen van het Lichtfestival van 2015 zullen nu al goed gevorderd zijn.

  1. In welke mate zijn de voorbereidingen voor het lichtfestival van 2015 al gevorderd?
  2. Hoe verloopt het overleg met de horeca over de derde editie van het lichtfestival aangezien de schepen vorig jaar had beloofd deze keer op tijd te beginnen met dit overleg.
  3. Welke krijtlijnen liggen er al vast voor de volgende editie, wordt er verder gewerkt met desuccesformule van de voorbije twee edities of zijn er verschuivingen te verwachten?
  4. Zal er een bepaald thema zijn voor de editie 2015?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 24 maart, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: