Voetbal en de herdenking van WOI

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE - Vraag aan schepen Tapmaz

Vorige maand stelde ik schepen Peeters een vraag over de herdenking van de start van WOI tijdens de Gentse Feesten 2014. De schepen antwoordde dat hij hierover al overlegde met AAGent en dat één van de ideeën het uitrollen van een grote vredesvlag is tijdens een match gespeeld tussen 28 juli en 4 augustus. Omdat voetbal een belangrijke rol speelde in de kortstondige toenadering tussen geallieerde en Duitse soldaten op kerstavond 2014 – spontaan begonnen de gewone soldaten die avond en ook de volgende dag voetbalwedstrijdjes tegen elkaar te spelen tegen de zin van hun officieren – zou het mooi zijn wanneer AAGent en de vzw Voetbal in de Stad de herdenking van WOI – en de daaruit voortvloeiende vredesgedachte – in 2014 een plaats zouden geven in hun werking.

Graag verneem ik van de schepen of hij hier zijn schouders onder wil zetten, en of hij met AAGent, vzw Voetbal in de Stad en eventuele andere Gentse voetbalclubs zal overleggen hoe de herdenking van WOI kan aangegrepen worden om de vredes- en samenwerkingsgedachte te promoten.

Antwoord schepen Tapmaz - samenvatting

Dit is een lovend initiatief waarbij sport meer is dan enkel een doel op zich.  Hier duidelijk sport als middel, namelijk vrede en broederlijkheid bevorderen. Vanuit de communitywerking van Voetbal in de stad willen we daar ons steentje aan toe bijdragen.

Verder wil ik kijken of dat te linken valt aan 150 jaar La Gantoise, ook een mooi initiatief dat zopas gelanceerd is. Ik ben bereid om te polsen bij andere Gentse clubs naar hun bereidheid.

Datum tussenkomst: 

maandag, 16 december, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: