Vlaamse Opera in Gent

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - vraag aan schepen Storms

Vorige maand stelde de transitiemanager die de fusie van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen moet begeleiden haar eindrapport voor. De transitiemanager formuleert enkele keuzes die moeten worden gemaakt, vooral uit budgettaire noodzaak. Zelf drukt ze haar voorkeur uit voor een scenario waarbij de Vlaamse Opera wegtrekt uit Gent.

  • Is er al een overleg geweest met de stad Gent om het eindrapport te bespreken? Welk standpunt heeft de stad ingenomen?
  • Indien wordt gekozen voor het scenario waarbij de Vlaamse Opera wegtrekt uit Gent, welke bestemming ziet de schepen voor het gebouw?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 maart, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: