Verkoop Minnemeers

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - Mondelinge vraag aan schepen De Regge

De Stad Gent is van plan het theatergebouw Minnemeers te verkopen.

  • Heeft de stad Gent al opdracht gegeven aan het stadsontwikkelingsbedrijf om dit project op te starten?
  • Welke randvoorwaarden legt de stad op bij deze verkoop?
  • Wat is de stand van zaken in dit dossier?

Antwoord schepen De Regge

Er is nog geen formele opdracht aan Sogent. De verkoop van Minnemeers en binnen welke randvoorwaarden dit kan is in onderzoek. Een eventuele overdracht van dat gebouw kadert binnen de hele restauratie- en huisvestingsbehoefte die het NTG heeft.

Maar ik geef dit zeker door aan mijn collega schepen Storms die bevoegd is voor Cultuur en zal haar vragen u een stand van zaken over te maken.

Antwoord schepen Storms (aanvullend schriftelijk)

Aanvullend aan collega De Regge bezorg ik volgende info: Het is onze bedoeling een nieuwe infrastructuur te bouwen als repetitie- en afmonteerruimte voor NTGent. We mikken daarvoor op de nog onbestemde stadsgrond in de Kapiteinstraat. We willen dit graag laten realiseren door SOGent en dit omwille van de aard van de financiering. We willen immers de financiering vinden via de realisatie van een vastgoedproject op de plaats waar de stadsgebouwen staan aan de Minnemeers, de Goudstraat en de Oudevest, die nu door NTGent in gebruik zijn.

Op 5 mei laatstleden ontvingen wij van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning het stedenbouwkundig onderzoek voor dit stadsdeel. Hierin worden de stedenbouwkundige contouren (inclusief onroerend erfgoed) bepaald van wat op die plek kan gerealiseerd worden. De studie werd overgemaakt aan SOGent, die nu zal calculeren wat de mogelijke opbrengst kan zijn van zo’n project. Dan zullen wij precies kunnen inschatten of een nieuwe infrastructuur voor repetitie en het afmonteren van producties voor NTGent mogelijk is via deze piste. In deze context kan ik nog meegeven dat het in onze bedoeling ligt en ook in die van NTGent om die infrastructuur zoveel mogelijk ter beschikking te stellen van de collega-cultuurhuizen van Gent.

Datum tussenkomst: 

maandag, 12 mei, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: