Verkeersveiligheid kruispunt Sint-Lievenpoort

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE - Mondelinge vraag aan schepen Watteeuw

Het kruispunt aan de Sint-Lievenspoort is één van de drukste en meeste complexe van Gent. Regelmatig gebeuren er ongevallen. Eén van de problemen is dat heel wat automobilisten onvoorzichtig afslaan richting Dampoort zonder rekening te houden met de trams, bussen, fietsers en voetgangers die ze kruisen. Een betere signalisatie zou de situatie misschien al kunnen verbeteren. Het kruispunt valt echter onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

Heeft de stad recent nog overleg gehad met de Vlaamse minister voor openbare werken over een verkeersveiliger inrichting van dit kruispunt?

Antwoord schepen Watteeuw

Dit kruispunt is al vaker besproken met de wegbeheerder. De situatie is daar inderdaad niet goed, en ook de stad heeft dan ook al vaker aangedrongen op verkeersveiligheidsmaatregelen daar. Het is inderdaad een zeer moeilijk punt.

De wegbeheerder stelt dat het niet echt mogelijk is hier nog veel verbeteringen aan te brengen. De signalisatie is er in orde en er is zelfs een extra knipperlicht aangebracht om automobilisten te attenderen op overstekende fietsers en voetgangers.

Verder zijn er de afgelopen jaren wat meer fysieke afscheidingen gekomen ter bescherming van de fietsers en is de opstelruimte op de middenberm aangepast. In de richting Ledeberg-Centrum is de lichtenregeling ook aangepast ten voordele van voetgangers en fietsers.

Datum tussenkomst: 

maandag, 28 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: