Verkaveling Gentbruggekouter

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT, STEDENBOUW, WOONBELEID, STADSONTWIKKELING, OPENBAAR GROEN - Vraag aan schepen Balthazar

Eind vorig jaar weigerde het schepencollege een verkavelingsvergunning aan de Gentbruggekouter te Gentbrugge. Een bouwpromotor wilde een verkaveling realiseren in functie van circa 150 wooneenheden. Het schepencollege haalde diverse redenen aan om de aanvraag te weigeren, gaande van de affiches van het openbaar onderzoek die niet overal zichtbaar waren aangebracht tot zeer structurele redenen zoals een gebrekkige visie op natuurbeheer, te grote woondichtheid en te hoge bouwvolumes.

Zowel in de pers als in de behandeling van de bezwaren in het openbaar onderzoek wordt door het stadsbestuur benadrukt dat toekomstige bebouwing van de gronden niet wordt uitgesloten. In de pers verklaarde de schepen dat bewoning verbieden onredelijk zou zijn. In het dossier openbaar onderzoek staat bijvoorbeeld: “Indien het project ten gronde wordt aangepast en voldoende maatregelen worden genomen om een afdoend antwoord te bieden op de waterproblematiek, is bebouwing op dit perceel wel mogelijk”.

Bewoning wordt dus niet uitgesloten. Maar tegelijkertijd zijn de uitdagingen voor toekomstige bouwers zeer groot, voornamelijk op het vlak van natuurbeheer (door de nabijheid van de Gentbrugse Meersen) en op het vlak van waterhuishouding (aangezien de gronden deels liggen in overstromingsgebied). Ook is het belangrijk dat de leefbaarheid van de omwonenden wordt gevrijwaard.

  • Is de betrokken bouwpromotor of een andere bouwpromotor in overleg om een herwerkte/nieuwe verkavelingsaanvraag in te dienen?
  • Aangezien het schepencollege bebouwing op zich niet zal verbieden, maar gezien de specifieke uitdagingen eigen aan dit gebied, werkt het stadsbestuur proactief aan een kader waaraan toekomstige bebouwing moet voldoen? Welke vorm en densiteit van bebouwing zou volgens het schepencollege wenselijk zijn, rekening houdend met de natuurwaarden in de omgeving, de leefbaarheid van de omwonenden, het risico op wateroverlast,… ? Op die manier vermijden we dat bouwpromotors continu dossiers indienen die dan toch moeten worden geweigerd.
  • Is er een mogelijkheid dat middenveldorganisaties zoals Natuurpunt, nabijgelegen verenigingen zoals de Scouts en omwonenden mee kunnen nadenken over dergelijk kader

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 7 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: