Verdwenen gedenkplaten

Vraag Karlijn Deene

Een burger meldt mij het verdwijnen van onderstaande gedenkplaten in Gent:

Wat is telkens de reden voor het weghalen van de gedenkplaat? Wordt de plaat vervangen? Waarom wel/niet?

a) Hoek Gildestraat, kruidenierstraat: gedenkplaat voor Ferdinand Snellaert, medegrondlegger van de Vlaamse beweging en armendokter
b) Kalandenberg ,7: woning Jacob van Artevelde (Franstalige plaat)
c) Bijlokesite, voorheen op de bakstenen afsluitingsmuur: verwijzing naar een toespraak van Artevelde op die plaats.

Antwoord schepen De Regge

Gedenkplaten zijn doorgaans niet beschermd. Een probleem dat regelmatig opduikt is wanneer er discussie is rond de eigendomsstructuur an de gedenkplaten. Gedenkplaten die aan een particuliere woning hangen zijn meestal historisch gebonden aan de plek maar hebben juridisch geen enkel statuut. Dit geldt ook voor twee van de drie gedenkplaten waarnaar en vraag is gesteld.

FM-Onderhoud Gebouwen heeft in de week van 13 juli 2013 de locaties van twee van de drie gedenkplaten bezocht, namelijk de gedenkplaat van Ferdinand Snellaert (Kruideniersstraat) en Jacob Van Artevelde (Kalandenberg). Die platen bevinden zich op de openbare weg en zijn aangebracht op privé-woningen. De platen bevinden zich nog steeds op die woningen, ze bevinden zich wel op de hoogte van een aantal meter boven het straatoppervlak en zijn daarom waarschijnlijk niet direct opgevallen en als vermist opgegeven.

De plaat die zich op de Bijlokesite bevindt is weggehaald bij de werken voor het STAM. De vermelde gedenkplaat hing indertijd op de (ondertussen afgebroken) tuinmuur aan de Jan Palftijntuin op de hoek Godshuizenlaan-Bijlokekaai en werd bij de start van de voorbereiding van de heraanleg an dit gedeelte bij de bouw van het toegangsgebouw van het STAM weggehaald. We vragen na waar die plaat zich precies bevindt, omwille van verlof van de betrokkenen hebben we hier noggeen antwoord op bekomen. Volgens de ons beschikbare informatie zijn er nog geen concrete plannen om die plaat een nieuwe bestemming te geven.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 5 juli, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: