Veiligheid voor fietsers in de Jacques Eggermontstraat

Vraag Karlijn Deene

De Jacques Eggermontstraat is een van de typische straten met tramsporen en geparkeerde wagens die zo onveilig zijn voor fietsers. Er gebeuren dan ook van tijd tot tijd ongevallen. Nu er een nieuwe parkeertoren aan de Speurder in Ledeberg komt is het een ideaal moment om het parkeren in de straten in de omgeving te herbekijken en waar mogelijk de veiligheid voor fietsers te verhogen.

  • Onderzoekt het stadsbestuur wijzigingen van het parkeerregime in Ledeberg naar aanleiding van de bouw van de nieuwe parkeertoren?
  • Ziet de schepen in de bouw van de parkeertoren een kans om de fietsveiligheid te verhogen in de omgeving en meer specifiek in de J. Eggermontstraat? Zo ja, welke concrete maatregelen worden overwogen?

Antwoord schepen Watteeuw

In het kader van het parkeerplan 2020 zullen stellingen worden ingenomen over de verschillende regimes in de verschillende buurten. Er wordt daarbij logischerwijze rekening gehouden met de P&R's die daar aanwezig zullen zijn. Vermits het parkeerplan nog niet is afgewerkt, kunnen we nog geen stelling innemen over locatie.

Het parkeren in de Eggermontstraat heeft in de huidige constellatie nauwelijks impact op fietsen in de Eggermontstraat. Vooral fietsen richting Ledebergplein heeft last van de tramsporen. In de andere richting kan het fietsen tussen de tramsporen en de geparkeerde auto's. Enkel bij het naderen van het kruispunt wordt de ruimte voor fietsers nauwer. Het weghalen van de geparkeerde auto's heeft dus nauwelijks impact op het fietsen in deze straat. Dit kan slechts grondig aangepakt worden mits volledige heraanleg, wat niet in de planning is voorzien.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 28 januari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: