Vandalisme volkstuintjes

GEMEENTERAAD - vraag aan schepen Baltahzar

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw Deene heeft het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Collega’s, volkstuinen kennen een lange geschiedenis. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van inwoners die zelf over heel weinig buitenruimte beschikken, en ook voor mensen die interesse hebben in tuinieren, of graag in gezelschap in open ruimte zijn.

Een recente studie uitgevoerd door de Universiteit Gent toonde aan dat die volkstuintjes, moestuintjes, hoe je ze ook wil noemen, zeer populair zijn, en dat de populariteit alleen maar zal stijgen, vooral door evoluties zoals de toenemende vergrijzing, het appartementiseren en de tendens tot inbreiding in bepaalde wijken.

We zijn het idee van volkstuinen enorm genegen vanuit onze fractie, het heeft een zeer belangrijk sociaal aspect, een ecologisch aspect, en je ziet ook in het bestuursakkoord dat het schepencollege het idee van de volkstuinen enorm genegen is.

In het bestuursakkoord staat dat men wil zoeken naar nieuwe locaties, dat dat voor hen een belangrijk aandachtspunt is, maar we stellen vast dat bij het huidige aanbod daar eigenlijk ook problemen zijn, en dat het voor ons eigenlijk belangrijker is om eerst het bestaande aanbod misschien meer te valoriseren dan al te zoeken naar nieuwe volkstuintjes.

Wat is het probleem? Volkstuintjes zijn vaak geïsoleerd gelegen. Er is ook weinig permanente bewoning in de buurt, en er is daardoor ook heel weinig sociale controle, waardoor de kans op vernieling, zeker ’s nachts, redelijk groot is.

De mensen van het Volkstuinenpark Slotenkouter gelegen aan de Hogeweg te Sint-Amandsberg, hebben toch al een paar keer aangeklaagd dat zij regelmatig het slachtoffer zijn van vandalisme. Eind 2010 hebben zij het stadsbestuur al gecontacteerd. De toenmalig bevoegde schepen, ik denk dat dat nog altijd dezelfde is, antwoordde toen in een brief aan de bezorgde burgers dat hij samen met Eandis zou kijken om de accentverlichting aan te passen. Ondertussen zijn we 2½ jaar verder, de verlichting is nog niet aangepast, de problemen zijn gebleven, en onlangs is er opnieuw vandalisme gepleegd.

Mijn vraag is casueel gewoon heel kort. U moet daar niet te veel op ingaan van hoe u dit probleem voor dit dossier zou aanpakken. De vraag is veel ruimer, het concept van die volkstuinen, eigenlijk die sociale controle die vaak ontbreekt daarrond.

Hoe zou u het huidig bestaande aanbod verbeteren en maatregelen nemen om vandalisme, criminaliteit, hoewel dit vaak een zwaar woord is in deze context, terug te dringen, en misschien wat meer uitleg geven of er, behalve dit probleem in Slotenkouter, ook in andere volkstuinen volgens uw inschatting problemen zijn, of u denkt aan manieren om de sociale controle, eventuele samenwerking met buurtbewoners te kunnen verbeteren bij deze volkstuintjes. Ik dank u voor uw aandacht, althans diegenen die geluisterd hebben. (hilariteit)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   

Ze hebben alle drie nochtans goed geluisterd, hoor, mevrouw. Eén daarvan is schepen Balthazar, die u zal antwoorden.

De heer Tom Balthazar, schepen.   Beste collega, het is zeker en vast zo dat ik samen met collega Heyse in het college graag meer wil doen om volkstuinen verder uit te bouwen. Dat is iets dat voor velen heel aangename aspecten heeft, het is sociaal verbindend, het is gezond, het is een manier ook om heel goedkoop voedsel te produceren, dus allemaal heel positieve dingen.

Dat is ook de reden waarom we dat willen uitbreiden, en waarom we ook werken met een aantal nieuwe formules, zoals bijvoorbeeld nu, voorbije zaterdag, de opengegane Boerse Poort.

Waar het hier nu over gaat, en dat is de aanleiding geweest van uw vraag, waren problemen rond vandalisme en diefstal in Slotenkouter. Dat doet zich inderdaad spijtig genoeg voor. Dat moeten wij erkennen, maar ik denk, hoewel hij soms wat krachtige mails en brieven durft versturen, dat de voorzitter van dat volkstuinencomplex ook wel zal erkennen dat de verschillende stedelijke diensten en beleidsverantwoordelijken toch ook wel hun best doen.

Een klein aantal maatregelen die daar genomen zijn: bijvoorbeeld, de heestermassieven zijn gesnoeid omdat er een beter overzicht zou zijn, dat je beter zou kunnen zien, er werd een sas geplaatst om fietsverkeer, niet onmogelijk te maken, maar toch wel wat te bemoeilijken en dus te zorgen dat mensen die snel, snel wegrijden, dat niet zomaar kunnen.

Er was dan een kleine maatregel gevraagd, dat er rond de recent aangelegde petanquebanen en aan het pleintje daar, geen zitbanken zouden geplaatst worden, omdat men niet graag had dat er daar, wat door sommigen hangjongeren worden genoemd, zouden verblijven. Ik kan daar lang over discussiëren, maar dat is een vraag waarop is ingegaan.

Er is daar aan de Veenakkerstraat ook een klappaaltje geplaatst, zodat autoverkeer daar moeilijker gemaakt wordt. Aan de andere kant, kant Hogeweg, is de centrale as afgezet met paaltjes om autoverkeer moeilijker te maken. Rond het clubgebouw zelf zijn de ramen afgezet met stevig draadnet om tegen inbraak te beveiligen.

Ook de politie heeft daar toch wel al wat tijd ingestoken. Wanneer zij daadwerkelijk klachten krijgt, wordt dat uiteraard opgenomen. De politie neemt dat op in patrouilles. Ze heeft daar toch wel aandacht aan besteed.

Men zegt me zelfs dat men al een keer, liggend in de gracht, wat observaties heeft uitgevoerd, maar er zijn geen vaststellingen uitgevoerd, en er moet ook toegegeven worden, daar een soort vaste post gaan zetten, een poste fixe, zoals dat bij de politie genoemd wordt, zou echt disproportioneel zijn. Ik hoop dat iedereen wel begrijpt dat dat met de beschikbare politiecapaciteit echt niet mogelijk is. We moeten toch durven prioriteiten stellen. Dat betekent echt niet dat het verwaarloosd wordt, maar het is gewoon moeilijk om mensen te vatten, omdat ze daar natuurlijk geen uren zullen verblijven.

Er is een hele discussie geweest over verlichting. Ik geloof dat dat waarschijnlijk ook de aanleiding is geweest tot de brieven die uiteindelijk aanleiding zijn geweest tot deze interpellatie.

Vooreerst dit: het is niet juist dat daar helemaal geen verlichting is. Op die hoofdweg is er wel degelijk verlichting, maar er was dan ook een vraag om dat op de kleine zijwegen te plaatsen. Daar is inderdaad niet op ingegaan: eigenlijk heerst daar hetzelfde beleid als op parken die beheerd worden door de Groendienst, dat bijvoorbeeld de fietswegen en hoofdwegen wel verlicht worden, maar dat niet het hele park verlicht wordt.

Er is een vraag geweest om een grote accentverlichting te plaatsen, die alles permanent verlicht. Dat is overgemaakt aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, die in samenspraak met Eandis en overeenkomstig het beleid terzake inderdaad gezegd hebben, dat men meent dat dat niet gepast is om daar zo’n permanente verlichting door te voeren, en die ook denken dat dat toch niet met zekerheid het vereiste resultaat zal opleveren.

Gebeurt dat nog op andere plaatsen? Ja, spijtig genoeg, soms vandalisme, soms diefstal, diefstal van voedsel, misschien enigszins begrijpelijk als het zou gaan om mensen die dat echt doen omwille van honger, maar toch wel heel demotiverend voor mensen die daar zoveel mooie tijd in gestoken hebben om daar groenten te gaan kweken.

Wij denken dat er fysieke beveiliging behoort te gebeuren, dat de politie attentief behoort te zijn, dat er toch ook wel wat sociale controle georganiseerd moet worden, mensen onder elkaar. Het ultieme en zekere wapen daartegen is niet te vinden, maar een mengeling van eigen organisatie, goed doordachte fysieke ingrepen en gericht politiewerk moet dit alles toch onder controle houden en zo sterk mogelijk bestrijden.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel voor uw antwoord, mijnheer de schepen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ja, mevrouw?

Mevrouw Karlijn Deene.   Dat volstaat.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 23 april, 2013

Type: 

Interpellatie

Tags: