UNESCO Creative City of Music – internationale samenwerking

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Storms

Gent is sinds 2009 een “UNESCO Creative City of Music”. Dat is niet enkel een titel maar betekent tegelijk dat Gent lid is van een internationaal netwerk van “Creative Cities” met de ambitie om samen gezamenlijk projecten te realiseren en kennis uit te wisselen.

Gent heeft zich geallieerd in een sub-netwerk van de vijf UNESCO Creative Cities of Music – namelijk Gent, Sevilla, Bologna, Glasgow en Bogota. Tijdens de toelichting in de commissie van maart 2014 over het toerismebeleid in Gent werd benadrukt dat het gegeven van “UNESCO Creative City of Music” ook werd meegenomen in de toeristische promotie van de stad Gent.

Ik heb echter vernomen dat de andere steden in het netwerk “UNESCO Creative Cities of Music” nog weinig animo tonen om de samenwerking verder vorm te geven. Zeker in de steden in Spanje en Italië zijn door de besparingen geen initiatieven meer te verwachten.

  1. Ik heb u al geattendeerd op dit gegeven tijdens de commissie cultuur van april 2013 . Toen hebt u geantwoord dat u dit ging navragen. Graag had ik geweten wat het resultaat van deze navraag is.
  2. Welke gezamenlijke projecten zijn er tussen de vijf steden al gerealiseerd in het kader van het UNESCO Creative City of Music netwerk sinds Gent in 2009 het label heeft verkregen?
  3. Hoe loopt de samenwerking momenteel binnen het netwerk “UNESCO Creative City of Music”?
  4. In Gent werd in 2011 de vzw UNESCO Muziekstad opgericht. We horen niets meer van deze vzw. Kan u de stand van zaken van de werking van deze vzw meegeven?
  5. Er zijn behalve “UNESCO Cities of Music” ook “UNESCO Cities” vanuit andere kunstdisciplines zoals UNESCO Cities of Craft and Folk Art, UNESCO Cities of Design, Unesco City of Gastronomy of Unesco Cities of Literature. Al deze steden maken samen deel uit van hetzelfde netwerk, de “Global Alliance for Cultural Diversity”. De bedoeling is dat deze steden zoveel mogelijk samenwerken en kennis en informatie uitwisselen. Het was zeker niet de verplichting om binnen dezelfde discipline te blijven werken maar integendeel om de culturele diversiteit te promoten. Indien dat netwerk van de vijf UNESCO Cities of Music nog weinig animo oplevert, is het niet zinvol om na te denken over samenwerkingsverbanden met de andere UNESCO Creative Cities? Dat levert zelfs het voordeel op dat er interdisciplinaire projecten mogelijk zijn. Iets wat u bijvoorbeeld in het project “stadskunstenaar” ook hebt aanbevolen.

Antwoord schepen Storms

Deelvraag 1:

Vooreerst zou ik willen zeggen dat het netwerk van Creative Cities of Music niet echt een alliantie is waarin de partners elkaar kiezen, maar wel een netwerk van steden die de bewuste erkenning van Unesco gekregen hebben. Gent kreeg de erkenning als City of Music in 2009. In dat netwerk zaten toen al Sevilla, Glasgow en Bologna, later kwam Bogota erbij en sinds vorig jaar ook Brazzaville.

Er zijn sinds de commissie waarop ik zei dat ik navraag zou doen, verschillende contacten geweest met de collega muziek-steden binnen het netwerk. We hebben elkaar gezien in Glasgow en er was ook de jaarlijkse algemene vergadering van alle Creative Cities in Bologna in september vorig jaar.

Het is niet echt terecht te stellen dat er weinig animo is om de samenwerking verder vorm te geven. Er is zeker enthousiasme bij alle partners maar alle steden worden geconfronteerd met slinkende budgetten. Daarom moet op een creatieve manier worden gezocht naar hoe we met een beperkte inzet van middelen een maximale impact kunnen hebben op de muziekactoren in de verschillende steden. Ik geef u hieronder graag de stand van zaken per stad:

  • Glasgow: voor de Unesco erkenning werd een afzonderlijke rechtspersoon opgericht, maar door de besparingen is de werking van deze onafhankelijke organisatie nu ingebed in een groter geheel. Daardoor heeft de werking de afgelopen maanden op een lager pitje gestaan en was er ook géén vertegenwoordiging van Glasgow op de vergadering in Bologna. Intussen hebben zij de draad wel weer opgepikt.
  • Sevilla: de besparingen in Spanje zijn zeer verregaand. Ook voor de Unesco erkenning. Sevilla was daarom ook niet aanwezig op de laatste vergaderingen maar heeft intussen wel te kennen gegeven te willen blijven samenwerken in het netwerk.
  • Bologna: Bologna was gaststad voor de annual meeting van Unesco, onder meer daardoor was Bologna één van de meest actieve steden in het netwerk het afgelopen jaar.
  • Bogota: ook in Bogota zijn de budgetten kleiner dan voorheen. Bogota blijft wel erg actief in het netwerk en doet regelmatig concrete voorstellen tot samenwerking.
  • Brazaville: deze Congolese stad is nog maar net lid van het netwerk, we hebben hen nog niet op vergaderingen mogen ontmoeten tot nog toe.

Deelvraag 2:

Er zijn in de afgelopen 5 jaar heel wat verschillende projecten en initiatieven geweest in het kader van de UNESCO erkenning, niet enkel vanuit cultuur maar ook vanuit stadspromotie of bilateraal tussen muziekactoren uit de verschillende steden. Een beknopt overzicht:
2010
September: Plechtige bekendmaking van de titel ‘Gent: UNESCO Creative City of Music’ en ‘the Declaration of Ghent’ samen met andere muzieksteden tijdens OdeGand
2011
Mei: Een creatie van de Gentse componist Sebastian Bradt met een werk voor ocarina ihkv het Angelica Festival in Bologna
Juli: Deelname van Gent aan het Bologna Estate Festival met 3 dagen optredens van An Pierlé, Gabriël Rios, de Beren Gieren, Lander Ghyselinck en Dick Vander Harst
September: Deelname van het Gruppo Ocarinistica Budiese uit Bologna en Fahmi Alphai (viola da gamba) uit Sevilla aan OdeGand
December: Workshop met Gruppo Ocarinistica Budiese uit Bologna ikv KLARA in de stad.
Het Conservatorium heeft gewerkt twee gastdocenten uit Bologna. Gent Jazz werkte met 1 docent uit Bologna.
2012
Maart: UNESCO Music Days in Sevilla: deelname van B’Rock aan Femas Festival
Maart: UNESCO Music Days Gent – Muziekcentrum De Bijloke: deelname Bologna en Sevilla
Augustus: Flamenco Festival Gent met deelname Sevilla
2013
Maart: Week van de Hedendaagse Muziek – Conservatorium Gent ism IPEM: deelname Bologna en Glasgow
April:
UNESCO Music Days Glasgow: deelname LOGOS namens Gent
September: UNESCO Creative Cities Network Annual Meeting: project met Bart Maris in Bologna

Deelvraag 3:

De samenwerking loopt vlot. Naast de jaarlijkse algemene vergaderingen van het netwerk, hebben we ook op regelmatige tijdstippen overleg via mail of skype-conference-calls.
Zoals ik daarnet al zei ligt de uitdaging voor het netwerk momenteel om te onderzoeken hoe we met minder middelen een maximale impact kunnen hebben. In het verleden werd vooral ingezet op uitwisselingen van artiesten, maar daar stappen we nu van af.

In de vergadering van het subnetwerk muziek werd vastgesteld dat omwille van de kosten het uitwisselen van muzikanten en ensembles voor evenementen en festivals niet meer haalbaar is, zeker niet nu het netwerk uitbreidt met steden uit bv Zuid-Amerika en Afrika. Vraag was/is ook of het louter uitsturen van muzikanten en ensembles zinvol is, daarvoor bestaan andere kanalen. De aanwezige steden achtten het veel nuttiger voor de muziekscene in hun stad om te werken aan bv residenties van muzikanten, studenten, programmatoren, onderzoekers in de muziek. Dit lijkt ook een veel duurzamer manier van werken dan de one shots van een muzikant of ensemble dat eens ergens optreedt en nadien weer verdwijnt. Een mooi voorbeeld is het initiatief van Mannheim van afgelopen jaar. Mannheim is kandidaat UNESCO Creative City of Music en host het grootste Duitse Jazz festival Enjoy Jazz. In de marge van het festival organiseert Enjoy Jazz ook telkens een conferentie. Vorig jaar nodigden zij daarop de UNESCO muzieksteden uit, meer bepaald boden ze deelname en verblijf aan jonge cultuurmanagers/programmatoren. Vanuit Gent zijn daarop drie collega’s kunnen ingaan, met name van het Muziekcentrum De Bijloke, De Centrale en Gent Jazz. Allen waren zeer enthousiast en hebben blijvende professionele contacten opgebouwd tijdens hun bezoek.

Om deze nieuwe ambitie vorm te kunnen geven moeten de steden in kwestie mekaar nog betere leren kennen. Wat is er in stad X of Y aanwezig aan opleidingen (zowel praktisch als theoretisch), wat is er aan onderzoeksinstituten, bibliotheken en archieven, enz. Daaraan wordt nu gewerkt tussen de verschillende steden op basis van een vragenlijst.

Deelvraag 4:

De vzw in Gent is opgezet naar het voorbeeld van Glasgow. Ik stel vast dat afgelopen jaar Glasgow zijn vzw heeft gedownsized en de opvolging van de titel terug in eigen stedelijke rangen heeft ondergebracht. Eenzelfde beweging is afgelopen jaar hier in Gent ingezet. De Gentse vzw dreigde een alternatief subsidiekanaal te worden Ik heb daarom in overleg met de bestuursleden van onze vzw ook deze structuur teruggeschroefd. Ik wil er eerder een overlegplatform van maken van en voor de ganse muzieksector in Gent. Tijdens de A.V. in juni zal ik dit verder bespreken en uitwerken met de leden.

Deelvraag 5:

Het is zeker niet verkeerd om over het muurtje te kijken, maar eerst moet de eigen tuin op orde staan, zo dunkt mij. Zeker nu er in de laatste ronde van kandidaatstelling meerdere steden een dossier hebben ingediend voor het subnetwerk muziek, zou het dus kunnen uitbreiden met collega’s uit Rusland, Oezbekistan en Japan. We moeten ons eerst bezinnen over het eigen over huishouden van het subnetwerk, alvorens we kunnen gaan denken aan samenwerkingen met andere disciplines. En dat zal wellicht in de andere subnetwerken ook zo zijn.

Wat uiteraard niet wegneemt dat, als opportuniteiten zich aandienen, we daar graag op inspelen en we uiteraard ook op de hoogte blijven van activiteiten vanuit de andere subnetwerken die mogelijks voor onze cultuurspelers van belang kunnen zijn.

Datum tussenkomst: 

maandag, 14 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: