Topstuk "De Kraanvogel"

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - vraag aan schepen Storms

Op 24 december 2012 werden drie archeologische voorwerpen op de Topstukkenlijst geplaatst. Eén van deze drie voorwerpen is “De Kraanvogel” uit de Gentse Sint-Pietersabdij. Het gaat om een monumentale plaat met de voorstelling van een kraanvogel die dateert van vóór 1378.

De plaat werd in 2006 gevonden door de Gentse stadsarcheologen tijdens de opgravingen op het Sint-Pietersplein en is bijzonder zeldzaam. Vooral de manier van afwerking , de keuze van het onderwerp en het natuurgetrouwe karakter van de afbeelding maken De Kraanvogel bijzonder. De plaat levert ons veel kennis op over het middeleeuwse Gent.

De opname op de Topstukkenlijst bevestigt de waarde en de zeldzaamheid van De Kraanvogel. De Vlaamse Overheid gaf daarom in 2010 een themanummer uit over deze plaat. Ook de Stad Gent kondigde toen allerlei acties aan. Tot op vandaag staat op de website van de Stad Gent (Stad Gent > Bestuur > Stadsbestuur > Nieuwsoverzicht > Persberichten Archief > Kraanvogel ) onder meer het volgende te lezen: “Voor het najaar van 2012 plant Kunsthal Sint-Pietersabdij een cultuurhistorische tentoonstelling die het verhaal van de kraanvogel zal visualiseren en de interdisciplinaire benadering ervan zal uitvergroten.  Nadien krijgt de kraanvogel een afzonderlijke definitieve plaats in het bezoekerscircuit van de voormalige Sint-Pietersabdij. Hij krijgt zo een duurzame toekomst na een eeuwenlang onbekend verblijf in het Gentse bodemarchief.”

Daarom volgende vragen:

  • Een tentoonstelling zoals is aangekondigd heeft niet plaatsgevonden. Waarom niet? Wanneer zal die wel plaatsvinden?
  • Heeft de Kraanvogel – zoals aangekondigd – een definitieve plaats gekregen in het bezoekerscircuit van de voormalige Sint-Pietersabdij? Zo ja, welke? Zo neen, waarom (nog) niet?
  • Zijn er andere acties gepland om De Kraanvogel (en de kennis die dankzij deze plaat is verworven) te verspreiden naar onderzoekers, Gentenaars en geïnteresseerde bezoekers?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: