Toekomst Leopoldskazerne

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - Vraag aan schepen De Regge

De provincie schrapt het Urbis project volledig en centraliseert haar diensten in de Leopoldskazerne. Daarbij zou de provincie interesse hebben voor een aantal blokken die eigendom zijn van de Stad Gent.

  • at is de stand van zaken?
  • Heeft de provincie al aan de stad Gent formeel gevraagd om delen van de Leopoldskazerne te kopen?
  • Zo ja, over welke blokken gaat het concreet? Is de stad Gent bereid deze te verkopen?
  • Wat betekent een eventuele verkoop voor de huidige gebruikers van de ruimten in de Leopoldskazerne?
  • Zijn er alternatieve lokalen voor verenigingen die eventueel hierdoor moeten verhuizen?

Antwoord schepen De Regge

De provincie heeft inderdaad op 14 januari formeel kenbaar gemaakt per brief dat ze alle delen die eigendom zijn van de stad Gent wenst te kopen. De eerste gesprekken zijn opgestart met de provincie om te kijken wat de mogelijkheden zijn naar prijs, timing en gebruikers die nu op de site zijn.

Er moet rekening gehouden worden met de huidige gebruikers en hun behoeften en daarbij gaat het vooral over het HISK, dat nu vooral de gebouwen van blok D gebruikt en nog enkele andere delen, en ook over de basketbalvereniging Gentson, die zijn activiteiten vooral heeft in de sporthal. Het is heel belangrijk dat er een duurzaam alternatief kan worden geboden aan die verenigingen en momenteel onderzoeken we de alternatieven en vooraleer definitief te trancheren moet er dus een duurzame herlocalisatie voor het HISK en Gentson gevonden zijn.

We gaan ervan uit dat we zullen verkopen maar de alternatieven zijn er nu nog niet omdat de tijd sinds 14/01 te kort is. Verkoop natuurlijk op voorwaarde dat er een overeenkomst kan gevonden worden over de prijs en met een duurzame herlocalisatie voor de verenigingen.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 12 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: