Toekomst Hotel D'Hane Steenhuyse

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Storms

In het kader van de budgetbesprekingen in december bleek dat het stadsbestuur plant om het beschermde monument Hotel D’Hane Steenhuyse in de Veldstraat in concessie te geven. Met betrekking tot de toekomstige bestemming van het pand verklaarde de schepen in de commissie cultuur dat deze “compatibel zal moeten zijn met de erfgoedwaarde van het hotel. Kortom met het nodige respect en het extra tot uiting laten komen van het erfgoed. Het zal dus een rustige activiteit zijn die geen beschadiging brengt aan het gebouw en vooral toegankelijk moet zijn voor het publiek.”

Begin januari sprak collega-schepen Peeters in de pers echter een zekere voorkeur voor een commerciële bestemming uit: “Verschillende grote spelers hebben interesse om er winkels in onder te brengen, maar dat kan niet zomaar uiteraard. Het interieur van het hotel is immers enorm waardevol. Er hangen bijvoorbeeld Chinese wandtapijten. Ook de opdeling van de kamers kan niet zomaar teniet gedaan worden. Al worden winkels niet per definitie uitgesloten. In de Korte Dagsteeg staat immers het bewijs dat het wel degelijk kan, een winkel in een historische ruimte.”

Beide visies op de toekomst van het hotel staan toch op gespannen voet met elkaar. Ook is het voorbeeld van de Korte Dagsteeg niet te vergelijken met het Hotel D'Hane Steenhuyse aangezien daar juist de interieurelementen heel belangrijk zijn, wat bij de Korte Dagsteeg minder het geval is.

  1. Kan de schepen toelichten wat zij verstaat onder een rustige en toegankelijke activiteit?
  2. Hoe verhoudt haar visie op de toekomst van het pand zich tot die van haar collega-schepen?
  3. Welke stappen werden er al gezet in dit dossier?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: