Term 'Park-and-Bike'

Vraag Karlijn Deene

In het jongste nummer van het stadsmagazine staan er op pagina 20 alternatieven opgesomd voor het gebruik van de wagen. Hierbij staat “park-and-ride” en “park-and bike” Van de drie opgesomde locaties zijn er enkel aan het station Gent-Sint-Pieters ook fietsen te huur. Op de twee overige locaties (Gentbrugge en Arsenaal) is het de bedoeling dat mensen de wagen laten staan en met hun eigen fiets verder gaan. Wat natuurlijk voor heel wat mensen een goede oplossing kan zijn.

  • Wat bedoelt de stad precies met de term “park-and-bike”?
  • Denkt het stadsbestuur dat deze term in orde is met de taalwetgeving? Zo ja, waarop baseert het bestuur zich hiervoor?
  • Is het de bedoeling een verkeersbord te zetten om een “park-and-ride” aan te duiden? Zo ja, hoe zal dat eruit zien?
  • Waarom hiervoor een Engelse term gebruiken? Heel wat Gentenaars zullen dit niet onmiddellijk begrijpen. Waarom geen oproep doen aan de Gentse burgers om hiervoor een creatievere naam te bedenken?

Antwoord schepen Watteeuw

Nog niet binnen.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 9 mei, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: