Terbeschikkingstelling stadspersoneel

Vraag Karlijn Deene

  • Hoeveel personeelsleden van de stad Gent worden ter beschikking gesteld aan derden?
  • Graag opsplitsing per instantie die “geniet” van deze terbeschikkingstelling + voor welke duur + het statuut van deze personeelsleden (statutair, contractueel….)

Antwoord schepen De Regge, bevoegd voor Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Hierbij vindt u een overzicht van het aantal personeelsleden van de stad Gent die ter beschikking gesteld worden per instantie en per statuut.

Instantie

Contrac-tueel

Gesco

Statu-tair

Duur

Totaal

Centrale

8,8

1,5

2

2019

12,3

Gent cultuurstad

6,5

1

13,3

Wordt herbekeken in het kader van de opbouw van het AGB

20,8

Lokale Politie (SVP)

9,1

 

 

Einde project

9,1

Lokale Politie

 

 

0,8

Uitdovend/pensionering

0,8

OCMW Gent

1

 

4

Einde mandaat/legislatuur

5

ReGent

5,5

1

 

Juni 2013 – moet nog vernieuwd worden

 

 

1 (30/04/2013)

0,5 (30/06/2014)

 

 

8

SMAK

6,9

9,2

16,6

Eventueel verlenging in kader van het AGB

32,7

Digipolis

 

 

5,6

Oktober 2013- moet nog verlengd worden

5,6

TMVW *

geen echte terbeschikkingstelling: Personeelsleden staan onder het functioneel gezag van de TMVW

 

2

2,6

Uitdovend/pensionering

4,6

 

EINDTOTAAL

 

 

 

 

98,9

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 12 april, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: