Subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - Vraag aan schepen Heyse

Het stedelijk subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit liep ten einde op 31 december 2013. De gemeenteraad nam nog geen beslissing over de al dan niet verlenging van dit subsidiereglement in 2014. Dat betekent dat er op dit moment geen subsidies meer kunnen worden aangevraagd bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets.

Tijdens de budgetbespreking zei schepen Heyse dat deze subsidie zou blijven bestaan maar dat ze wou herbekijken.

Welk budget is er voor dit jaar voorzien voor deze subsidie?
Wanneer zal de schepen met een nieuw subsidiereglement naar de raad komen?

Antwoord schepen Heyse

Het klopt inderdaad dat het subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit is afgelopen op 31 december ll. De Milieudienst is op dit ogenblik hard aan het werk om een nieuw subsidiereglement op te maken (op timing hiervoor kom ik zo terug). Momenteel is er dus geen subsidiereglement. We dienden immers eerst zicht te krijgen op de budgetten die gedurende de periode 2014-2019 beschikbaar zouden zijn. Nu is er duidelijkheid : namelijk 150 000 euro (per jaar). Ook zo dat we het voorbije subsidiereglement en de impact er van evalueren. Die evaluatie wordt ook meegenomen in opmaak nieuw reglement. Er zullen dus zeker zaken worden aangepast.

Timing nieuw reglement:

Qua timing kan ik alvast zeggen dat goedkeuring van het nieuwe reglement volgende week donderdag een eerste keer naar het college gaat. Daarna wordt tijdens de minaraad van maart een advies gevraagd, waarna we het reglement eventueel nog kunnen bijsturen. Daarna komt het op de commissie en de gemeenteraad in april.

M.a.w., Mevrouw Deene, zullen we u het subsidiereglement ter bespreking voorleggen op de commissie van april. Van zodra het nieuwe reglement is goedgekeurd, zal er door de milieudienst ook een gerichte
communicatiecampagne worden opgezet om de burger hiervan op de hoogte te brengen.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 18 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: