Subsidiëring vzw Lyrica

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Mondelinge vraag aan schepen Storms

De vzw Lyrica kreeg eind vorig jaar te horen dat ze de nominatieve subsidie verliezen die zij al vele jaren vanwege het stadsbestuur ontvingen. De laatste jaren was deze subsidie op initiatief van de vorige schepen van cultuur nog verhoogd van 2500 tot 5000 euro, omwille van het waardevolle karakter van hun werking. In de brief van de schepen met betrekking tot deze beslissing wordt geen enkele motivering opgegeven.

De vzw wordt doorverwezen naar de subsidies voor culturele projecten. Dit is echter geen optie: de diensten hebben aan de vzw al duidelijk gemaakt dat de focus ligt op vernieuwende of experimentele kunstwerken (cf. ook art. 4, §2, b) van het reglement in kwestie). Het reglement bepaalt bovendien dat alleen initiatieven die buiten de reguliere werking van de initiatiefnemer vallen in aanmerking komen voor subsidiëring (cf. art. 3, §1, 4°) . Zodoende bekwam de vzw in het verleden alleen in uitzonderlijke situaties een dergelijke projectsubsidie, met name voor recreaties naar aanleiding van historische verjaardagen (vb. van de opera 'Bouchard d'Avesnes' van Karel Miry die in maart 1864 in Gent in première ging). Ik heb begrepen dat de vzw zijn werking zal moeten stopzetten wanneer ondersteuning vanwege de stad uitblijft.

  1. Kan de schepen motiveren waarom de nominatieve subsidie van vzw Lyrica geschrapt werd, nadat deze door haar voorganger net nog verhoogd was?
  2. Waarom verwijst de schepen de vzw naar projectsubsidiëring die voor hen geen valabel alternatief is?
  3. Is de schepen bereid om naar een oplossing voor de vzw te zoeken?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: