Subsidiëring langer lopende wijkinitiatieven

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, INTERCOMMUNALES EN BEVOLKING - Vraag aan burgemeester Termont

In een recente communicatie aan de pers verklaarde de burgemeester dat het stadsbestuur tegen 2014 het Wijk aan Zet-systeem wil hervormen. “Wij willen de eenmalige en de structurele initiatieven splitsen. De Vrienden van de Abdij - die Herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij uitbaten - moeten dan niet elke keer opnieuw een aanvraag indienen", aldus de burgemeester in Het Laatste Nieuws van 4 mei 2013.

Het voornemen om de subsidies van “Wijk aan zet” te ontdubbelen staat inderdaad geformuleerd in het bestuursakkoord (actiepunt 14.18). De timing is echter nieuw en nog niet bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Vraag

  • In actiepunt 14.18, over de ontdubbeling van de subsidies van Wijk aan Zet wordt de denkpiste geformuleerd dat er binnen Wijk aan Zet kan gewerkt worden “aan budgetten voor ingrepen in de wijken, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een speelplein, aanpassingen aan troittoirs etc”. Kan u hierover meer duiding geven? Behoren ingrepen in/aan de publieke ruimte niet tot de kerntaak van de overheid? Ontstaat het gevaar niet dat dergelijke verantwoordelijkheid naar verenigingen en wijkorganisaties wordt doorgeschoven?
  • Het bestuursakkoord spreekt ook over wijkontwikkelingsplannen en wijkcharters (actiepunten 14.16 en 14.17). Hoe zullen ontwikkelingsplannen en wijkcharters zich verhouden tegenover de “structurele” steun aan wijkprojecten via Wijk aan Zet.
  • Er bestaat ook een circuit van o.m. erkende culturele en sociaal-culturele verenigingen, erkend jeugdwerk etc. waarvan de activiteiten in sommige gevallen gericht zijn op de bewoners van de buurt of wijk. Hoe zal het subsidiesysteem van erkende verenigingen zich verhouden tegenover de structurele steun aan “wijkinitiatieven” waaraan normaal gezien ook een vorm van erkenning via objectieve criteria is vooraf gegaan?
  • Bestaat het gevaar niet dat er een complexe structuur ontstaat waarbij organisaties niet meer weten tot welk kanaal ze zich moeten richten? Is het niet beter één transparant subsidiesysteem te ontwikkelen waar zowel erkende verenigingen, langlopende wijkinitiatieven als eenmalige projecten aan bod komen? In plaats van diverse subsidiekanalen waarvan de grenzen soms flou zijn?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 17 juni, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: