Subsidiëring Gentse Feesten

GEMEENTERAAD - MONDELINGE VRAAG - vraag aan schepen Peeters

Op 24 maart 2014 keurde de Gentse gemeenteraad een nieuw subsidiereglement voor de Gentse Feesten goed. De N-VA fractie kon zich vinden in de argumenten van de schepen om een nieuw en transparant subsidiereglement uit te werken. Het subsidiereglement dat ons uiteindelijk werd voorgelegd kreeg niet onze steun. Niet alleen werd het reglement te laat voorgelegd met het gevolg dat de organisatoren met grote onzekerheid hun voorbereidingen moesten aanvatten. Ook was het reglement niet sluitend genoeg om te beogen wat het reglement in feite zou moeten beogen: namelijk een objectief subsidiereglement dat rechtszekerheid biedt én de kwaliteit van de Gentse Feesten stimuleert.

Begin juni werd bekend gemaakt welke het resultaat was van de puntentoekenning door de jury, en dus ook de grootte van de subsidies. Twee zaken vielen vooral op.

  • Pole Pole: de vzw krijgt een maand voor de Gentse Feesten te horen dat er omwille van een procedurefout geen enkele subsidie wordt toegekend. Er wordt wel een kleine projectsubsidie toegekend.
  • Drie organisatoren krijgen een correctiemechanismen om een “sociaal bloedbad” te vermijden.

In de bijhorende persmededeling van 7 juni verklaart u het volgende: “Het nieuwe reglement blijkt in hoofdorde gewerkt te hebben, al is wel snel duidelijk gebleken dat deze eerste aanzet van een nieuw reglement nog voor bijsturing en verbetering vatbaar is. Het resultaat was niet voor de volle 100% sluitend. Aangezien een financieel bloedbad zeker niet wenselijk is, werd naar een gezocht en paste het college een correctie toe bij de subsidiëring.”

Vragen:

  • Op basis van welk reglementsartikel is beslist om de subsidie voor Pole Pole te schrappen? Vindt u het getuigen van behoorlijk bestuur dat een organisator een maand voor de Gentse Feesten te horen krijgt dat zijn subsidies worden geschrapt?
  • In uw persmededeling van 7 juni gaf u toe, zoals de N-VA fractie in maart reeds verklaarde, dat het systeem niet sluitend is. We waarderen dat u dit nu erkent en dat u de benadeelde pleinen een correctiesubsidie toekent. Op dat vlak getuigt uw beslissing wél van behoorlijk bestuur. Welke “bijsturing en verbetering” hebt u concreet voor ogen Uw ambitie was een objectief en transparant subsidiereglement. Elke organisator kan een
  • bepaald aantal punten verdienen per vooraf gecommuniceerde criteria. Het aantal punten bepaalt de grootte van de subsidies. Als het systeem dan zo objectief en transparant was, waarom is de eigenlijke puntentoekenning per criterium dan niet automatisch te samen met de grootte van de subsidies aan de belanghebbenden meegedeeld? Op die manier weten de organisatoren welke hun verbeterpunten zijn voor de komende edities.
  • Ondanks herhaaldelijk verzoek om nog een jaar te wachten hebt u er voor gekozen om slechts enkele maanden voor de Gentse Feesten met een nieuw subsidiereglement af te komen. Gevolg: pas een maand voor de Gentse Feesten kennen de organisatoren de grootte van hun subsidie, terwijl de programmatie van de meeste pleinen al was afgerond en bij enkelen zelfs publiek bekend gemaakt. U verklaart dat er “bijsturing en verbetering” nodig is. Kan u verzekeren dat het vernieuwde reglement voor 2015 ten laatste in december 2014 wordt goedgekeurd zodat de organisatoren ten laatste in februari-maart de grootte van hun subsidies kennen?
  • (Aangezien de schepen de termijn voor het inzagerecht niet heeft gerespecteerd, en onze ractie op 18 juni nog niet in het bezig was van de opgevraagde documenten, nl. de juryverslagen, zullen ter zitting mogelijk nog vragen hierover worden gesteld.

Datum tussenkomst: 

zaterdag, 28 juni, 2014

Type: 

Interpellatie

Tags: