Standaertsite Ledeberg - stand van zaken

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT, STEDENBOUW, WOONBELEID, STADSONTWIKKELING, OPENBAAR GROEN - Vraag aan schepen Balthazar

Tijdens de commissie van januari 2013 verklaarde de bevoegde schepen dat er nog geen concrete uitspraken konden worden gedaan over de toekomst van de Standaertsite te Ledeberg. De
 besprekingen met de familie Standaert waren nog lopende en een beëdigde schatter moest nog een gedetailleerde schatting uitvoeren. Ondertussen zijn we vier maanden verder.

Daarom volgende vragen:

  • Kan u meer duidelijkheid geven in welke richting het dossier evolueert?
  • Is de stad bereid de nodige middelen te voorzien om op de voormalige Standaertsite een project te realiseren waar o.m. ruimte is voor ontmoeting, groen, recreatie e.d?
  • Denkt de stad aan een samenwerking met private partners om een gemengd project te realiseren (vb. open ruimte en groen gecombineerd met woningen en kantoren)?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 16 mei, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: