Stad Gent - ziekteverzuim personeel

Vraag Karlijn Deene

 1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de departementen en agentschappen van de stad Gent?
 2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden vastgesteld?
 3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd?
 4. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden vastgesteld?

Voor alle deelvragen graag cijfers per jaar, vanaf 2007.

Antwoord schepen De Regge

Beschikbaarheid gegevens sinds 2007:

De door u gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar voor de periode van 2007-2012. Om deze gegevens te berekenen moet de HR-ICT cel 14 mandagen voorzien voor programmatie en berekening van de databestanden ziekte. Dit is gezien de huidige werklast van dit team en de vernieuwde ziekteverzuimrapportering die vanaf september 2013 beschikbaar momenteel niet haalbaar.

Voor de periode van 2007 tot 2011 kunnen wij u de stadsbrede ziekteverzuimpercentages bezorgen.

Verzuimpercentage: het aantal ziektedagen gedeeld door het aantal te presteren dagen * gemiddeld aantal medewerkers.

Noot: Omwille van een andere berekeningswijze waarop het ziekteverzuim in het verleden in beeld werd gebracht, zijn de beschikbare cijfers onderling niet volledig vergelijkbaar.

 • 2007: 6.01%
 • 2008: 6.18%
 • 2009: 7.9%
 • 2010: 7.89%
 • 2011: 8.05%

Beschikbaarheid gegevens vanaf 2012:

Omwille van de vaststelling dat de ziekteverzuimgegevens in het verleden niet altijd even coherent en op basis van de zelfde basisassumpties en definities werden berekenend, werd in het kader van het project aanwezigheidsbeleid een vernieuwde ziekteverzuimrapportering uitgewerkt voor de Stad Gent en het OCMW Gent. Deze rapportering monitort meerdere parameters (ziekteverzuimpercentage, frequentie, % langdurige afwezigheid,…). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uittesten van deze rapporteringstool.

Vanaf september 2013 kunnen wij u volgende gegevens ter beschikking stellen die aansluiten bij uw vraag (voor het kalenderjaar 2012):

 • Het ziekteverzuimpercentage per departement (en dienst) bij de Stad Gent
 • Het percentage ziektedagen kort verzuim (minder dan 30 dagen) (beschikbaar tot op dienstniveau)
 • Het percentage ziektedagen lang verzuim (meer dan 30 dagen) (beschikbaar tot op dienstniveau)
 • De topdagen voor eendagsverzuim (stadsbreed)
 • De verdeling van het eendagsverzuim over de weekdagen (stadsbreed)

Deze gegevens zullen zijn beschikbaar voor alle stadsdiensten muv het Hulpcentrum 100 en het operationeel brandweerkorps.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: