Sperperiode Gentse Feesten versus Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vraag Karlijn Deene

Het college van Burgemeester en Schepenen keurde op 18 juli 2013 volgend besluit goed: “Invoering sperperiode met ingang van 2014 voor en na de Gentse Feesten voor evenementen op het openbare domein binnen de Gentse Feestenperimeter en op de Kouter, het Woodrow Wilsonplein, het Koning Albertpark en de Sint-Baafssite”. Artikel 3 van dat besluit bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen - indien zij dit nodig acht - van deze regel kan afwijken.

De bevoegde schepen verklaarde in de commissiezitting van februari 2013 dat o.m. de co-financiering door een andere overheid een criterium is om een uitzondering toe te staan.

In functie van potentiële 11 juli-evenementen, die per definitie in de sperperiode vallen, wens ik te weten welke criteria de stad naar voren schuift om een uitzondering toe te staan.

Antwoord schepen Peeters

Zie antwoord

Datum tussenkomst: 

donderdag, 27 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: