Sperperiode Gentse feesten

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Peeters

Een collegebesluit van 18 juli 2013 legt vast dat met ingang van 2014 : voor én na de Gentse Feesten een sperperiode geldt van telkens 2 weken voor evenementen op het openbare domein binnen de Gentse Feestenperimeter en op de Kouter, het Woodrow Wilsonplein, het Koning Albertpark en de Sint-Baafssite. Het college van burgemeester en schepenen kan - indien zij dit nodig acht - van deze regel afwijken.

Deze sperperiode geldt niet enkel voor nieuwe evenementen maar betekent ook dat sommige reeds bestaande initiatieven niet meer kunnen doorgaan.

Het evenement “Gent Zingt” wordt al vijf jaar georganiseerd maar zoekt voor dit jaar nog een podium. “Gent Zingt” wordt georganiseerd in het kader van 11 juli en valt dus vanaf dit jaar volop in de ingevoerde sperperiode. Dit brengt de organisator zwaar in de problemen.

  • Heeft de schepen opgelijst welke feesten er de voorbije jaren in de “bufferperiode” werden georganiseerd?
  • Heeft hij proactief met hen contact opgenomen?
  • Voor hoeveel organisaties werd er een oplossing gevonden door hun evenement naar een ander moment of andere locatie te verplaatsen?
  • Is er ondertussen al een oplossing gevonden voor Gent Zingt?
  • Het collegebesluit voorziet de mogelijkheid van een uitzondering. “Gent Zingt” wordt georganiseerd in het kader van Gent Feest dat in het teken staat van de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Meent de schepen dat dit geen belangrijk argument is voor een uitzondering op de sperperiode? Aangezien de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap altijd zal vallen in de sperperiode, betekent dit dat deze feestdag nooit in openlucht in Gent Centrum kan worden gevierd?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: