SMS-meldingen

Vraag Karlijn Deene

Wie in Gent het slachtoffer wordt van discriminatie aan de ingang van een café of een discotheek, kan dat via een sms melden. Horeca-uitbaters zijn verplicht om het sms-nummer en emailadres waarop discriminatie kan gemeld worden, kenbaar te maken aan hun deur. Het fenomeen “gay bashen” en de aanpak daarvan is een gelijklopend aandachtspunt in onze stad. Is de schepen bereid een analoog systeem van sms-melden te organiseren voor “gay bashen”. Graag ook de motivering van uw keuze om dit wel/niet te doen.

Antwoord schepen Tapmaz

Bij de lancering van het sms-systeem bij horeca, werd reeds overwogen om de mogelijkheid om een melding van discriminatie ook toe te passen binnen andere domeinen. Volgende bedenkingen weerhielden ons.

De werking van het meldpunt discriminatie wordt overgeheveld naar het CGKR vanaf 1 januari 2014. De modaliteiten van deze overname dienen nog verder te worden uitgewerkt, maar er is alvast een grote kans dat zowel de werking (belangenbehartiging t.o.v. neutraliteit) als de contactgegevens zullen wijzigen.

De invoering van het sms-systeem wordt dus beschouwd als proefproject en dit kon omwille van de duidelijke afbakening (beperkt aantal cafés, één enkel domein van discriminatie).

Bovendien is het sms-systeem voor discriminatie binnen horeca makkelijk toepasbaar omdat voor een melding niet veel gegevens moeten worden doorgegeven, die drempelverlagend werkt omdat dit een van de enige middelen is om tijdens uitgaansuren onmiddellijk iets te melden en de verdere opvolging van een melding bestaat uit een vaste procedure. Voor andere meldingen is dit zeker niet het geval (uitvoerige uitleg nodig voor intake, opvolging steeds verschillend, persoonlijk contact nodig, bemiddeling,...).

De vraag hier gaat over het 'melden' van homofoob geweld. Dit is echter nog een heel andere zaak.

Deze problematiek wordt aangepakt vanuit de denktank homofobie en haar werkgroepen. Bij homofobie moeten we een onderscheid maken tussen discriminatie van holebi's (bijvoorbeeld binnen arbeid, huisvesting,...) en homofoob geweld.

In het geval van discriminatie worden de mensen toegeleid naar het meldpunt discriminatie en daar verder geholpen.

Homofoob geweld gaat over een misdrijf, dit moet dus niet 'gemeld' worden bij het meldpunt discriminatie, maar moet toegeleid worden aan de politie.

Om de slachtoffers van homofoob geweld zo goed mogelijk te helpen worden reeds enkele initiatieven uitgewerkt. Dit zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 5 juli, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: