Samenstelling van de kabinetten

Vraag Karlijn Deene

In het bestuursakkoord 2013-2018 kondigt het nieuwe stadsbestuur aan dat het een divers personeelsbeleid zal voeren en dat het tevens andere Gentse werkgevers zal stimuleren om eveneens een meer divers personeelsbeleid te voeren.

Ik waardeer dit streven van het stadsbestuur. Een stad zoals Gent is het aan zichzelf verplicht om alle Gentenaars alle kansen te geven.

De burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Zij moeten bij de aanwerving van personeel voor hun kabinetten meer dan andere werkgevers oog hebben voor de diverse groepen in onze samenleving.

Daarom graag een stand van zaken hieromtrent voor de kabinetten.

 • (1) Hoeveel personen werken er op de diverse kabinetten? Graag opsplitsing per graad.
 • (2) Hoeveel personen met een arbeidshandicap zijn er op dit moment op de diverse kabinetten tewerkgesteld? Hoeveel van hen hebben een zwaardere handicap? Graag opsplitsing per graad.
 • (3) Hoeveel personen van allochtone herkomst zijn er op dit moment op de diverse kabinetten tewerkgesteld? Graag opsplitsing per graad.
 • (4) Hoeveel 55-plussers zijn er op dit moment op de diverse kabinetten tewerkgesteld? Graag opsplitsing per graad.
 • (5) Hoeveel personen die langdurig werkloos waren zijn er op dit moment op de diverse kabinetten tewerkgesteld? Graag opsplitsing per graad.
 • (6) Hoeveel vrouwen zijn er op dit moment op de diverse kabinetten tewerkgesteld? Graag opsplitsing per graad.

Antwoord schepen De Regge

De samenstelling van een kabinet is een zaak van de betrokken schepen hij/zij zoekt zelf zijn/haar medewerkers. 

 1. Er zijn 67.1 VTE werkzaam op de kabinetten: 3 kabinetschefs, 11.5 VTE kabinetssecretarissen, 21.9 VTE kabinetsattachés en 30.7 VTE kabinetsmedewerkers .
 2. Er zijn geen mensen met een arbeidshandicap tewerkgesteld op de kabinetten.
 3. Alle kabinetsmedewerkers hebben de Belgische nationaliteit. Er zijn 3 VTE van allochtone herkomst werkzaam op de kabinetten.
 4. Er zijn 12.8 VTE 55-plussers tewerkgesteld op de kabinetten: 2 kabinetschefs, 5 kabinetssecretarissen, 2 kabinetsattachés en 3.8 VTE kabinetsmedewerkers.
 5. Het is vanuit het Departement HR onmogelijk te achterhalen hoeveel van de mensen die momenteel zijn tewerkgesteld op een kabinet, langdurig werkloos waren.
 6. Er zijn op dit moment 28.7 VTE vrouwen tewerkgesteld op de diverse kabinetten: 3 kabinetssecretarissen, 6.4 VTE kabinetsattachés, 19.3 VTE kabinetsmedewerkers

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 11 januari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: