Restauratie toren Rattendalekasteel

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - Vraag aan schepen De Regge

Over het torengebouw in het Rattendalepark in Gentbrugge staat op de website van de stad Gent het volgende te lezen: “Het park is een oud kasteeldomein. Van het vroegere kasteel blijft alleen de traptoren over. Deze achthoekige toren is nu een blikvanger die tot de verbeelding spreekt.”

Voor wie het gebouwtje kent klinkt dit laatste erg wrang: de toren staat er compleet verwaarloosd bij – de deur is opgebroken, de trap gedeeltelijk vernield, lelijke graffiti aan binnen- en buitenzijde, …. Kortom: een treurig zicht. Bewoners die bekommerd zijn om dit stukje erfgoed hebben aan de toren enkele affiches gehangen die de historiek van het kasteel schetsen en de huidige toestand aanklagen.

Zal er werk gemaakt worden van het restaureren van het torengebouw?

Antwoord schepen De Regge

Sinds 1 september 2012 is het park met bijhorende toren in opstal van de stad Gent ervoor eigendom van OCMW (duur 50 jaar). Contract van opstal is afgesloten op vraag van de groendienst omdat het park de toegangspoort vormt tot de Gentbrugse Meersen.

Bij de toren is inderdaad de deur opengebroken en is er graffiti op de deur gezet, verder zijn er binnenin beschadigingen aangebracht..

De opengebroken deur zal vervangen worden door een steviger afsluiting die de toegang tot de toren zal beveiligen. De graffiti op de buitenmuren zal verwijderd worden. Dit laatste zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd. In de meerjarenplanning is geen restauratie van deze toren voorzien.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 12 maart, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: