Promotiecampagne SMS-nummer 8989

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - vraag aan schepen Tapmaz

Tijdens de gemeenteraad van september werd op voorstel van de N-VA-fractie het raadsbesluit met de titel ‘sms-meldingssysteem tegen gaybashing’ unaniem goedgekeurd. Dit raadsbesluit “draagt het college van burgemeester en schepenen op om het sms-nummer voor melding van discriminatie dat in juni 2013 werd ingevoerd via een wijziging van het ‘Politiereglement op het uitoefenen van portiersactiviteiten aan horeca-inrichtingen’ expliciet open te stellen voor meldingen van gaybashing in het uitgaansleven (en daarbuiten), en om daarrond een doorgedreven bekendmakingscampagne te voeren in overleg met de betrokken organisaties.”

 1. Werd hierover al een overleg opgestart met de holebi-organisaties?
 2. Hoe en op welke schaal zal de bekendmakingscampagne aangepakt worden?
 3. Hoe zal het meldpunt discriminatie (of een andere instantie) meldingen ter zake opvolgen?
 4. Hoeveel meldingen van raciale discriminatie zijn er geweest sinds de bekendmaking van het sms-nummer?

Antwoord schepen Tapmaz

(samenvatting opgeleverd door de stadsdiensten)

 1. De betrokken holebi-organisaties zijn allen lid van de denktank homofobie. De denktank homofobie is een permanent structureel overleg tussen holebi-organisaties, stadsdiensten en middenveldorganisaties om de strijd tegen homofobie aan te gaan. Op deze vergadering die plaats vond op 8 oktober, kwam het sms-systeem aan bod, werd uitgelegd hoe en waarvoor het te gebruiken, en werd gevraagd het mee bekend te maken.
 2. De campagne zal bekend gemaakt worden door de holebi-organisaties zelf, de Stad Gent en het Meldpunt Discriminatie:
  • Via holebi-organisaties vragen wij dit bekend te maken via hun multimediale kanalen: websites, nieuwsbrieven,…
  • Gewijzigde affiche van de horeca-campagne zal uithangen in de horecazaken die vanuit het holebistadsplan als holebi-vriendelijk worden beschouwd.
  • Op de denkdag van Casa Rosa verleden zaterdag werd de affiche meegegeven aan alle lokale vrijwilligersorganisaties om zichtbaar uit te hangen.
 3. Bij SMS-meldingen neemt het Meldpunt via het gsm-nummer contact op met de melder. Vanaf dan wordt op maat van elke individuele melder opgevolgd.
  • Indien er sprake is van geweld (verbaal of fysiek) dat nog niet bij de politie is aangegeven, wordt via warme doorverwijzing naar de politie doorverwezen. Dit wil zeggen dat we een melder niet zomaar koudweg naar de politie laten gaan. We verlagen de drempel om aangifte te doen door zelf contact op te nemen met de politie om een afspraak te maken.
  • Indien er geen sprake is van geweld of indien al aangifte gedaan is kunnen we individueel bekijken welke opties er zijn voor verdere opvolging. Kunnen we doorverwijzen voor psychologische hulpverlening? Is de dader bekend, of gaat het om een horecazaak, dan kan bemiddeling opgestart worden;
  • Sowieso wordt elke melding geregistreerd, zelfs als er verder geen gevolg aangegeven wordt. Registratie is belangrijk om een beeld van de problematiek te schetsen.
 4. Er is 1 melding per sms binnen gekomen. Het is ook nog maar 1 maand actief en een deel van de communicatie zal nog plaats vinden in november. Na enkele maanden volgt een evaluatie over de geschiktheid en efficiëntie van het systeem.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 15 oktober, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: