Patrimonium stad Gent en OCMW Gent - erfgoed

Vraag Karlijn Deene

De stad Gent en het OCMW Gent hebben veel gronden en panden in bezit.

 • Hoeveel panden, eigendom van de stad Gent, zijn beschermd als monument.
 • Hoeveel panden, eigendom van het OCMW Gent, zijn beschermd als monument?
 • Hoeveel panden, eigendom van de stad Gent, zijn opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?
 • Hoeveel panden, eigendom van het OCMW, zijn opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?
 • Hoeveel ha grond, eigendom van de stad Gent, liggen in een beschermd landschap?
 • Hoeveel ha grond, eigendom van het OCMW Gent, liggen in een beschermd landschap?
 • Hoeveel panden heeft de stad Gent in totaal in bezit als eigenaar?
 • Hoeveel panden heeft het OCMW Gent in totaal in bezit als eigenaar?
 • Hoeveel ha grond heeft de stad Gent in totaal in bezit als eigenaar?
 • Hoeveel ha grond heeft het OCMW Gent in totaal in bezit als eigenaar?

Antwoord schepen De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Hoeveel panden, eigendom van het Stad Gent, zijn beschermd als monument?

Er zijn 81 panden gedeeltelijk of in het geheel beschermd als monument.

Hoeveel panden, eigendom van het Stad Gent, zijn opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?

Het Agentschap van Onroerend Erfgoed maakt een onderscheid tussen “Relicten” ( waardevolle gebouwen en elementen) en “Bouwkundige gehelen” ( waardevolle clusters: bvb Begijnhoven).

161 panden van de Stad Gent zijn of bevatten een relict van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

4 panden van de Stad Gent zijn gelegen in een waardevol bouwkundig geheel.

Hoeveel ha grond, eigendom van het Stad Gent, liggen in een beschermd landschap?

186 ha grond is gelegen in een beschermd landschap.

Betreft de volgende sites:

 • Offerlaan (Oord der gefusilleerden/executieoord)
 • deel van de Bourgoyen-Ossemeersen
 • het Citadelpark. 

63 panden van de Stad Gent zijn gelegen in een beschermd dorps- of stadsgezicht

Hoeveel panden heeft het Stad Gent, in totaal in bezit als eigenaar?

De Stad Gent heeft 468  panden in eigendom waarvan:

 • 34 Werkplaatsen/Magazijnen en opslagplaatsen
 • 47 Administratieve gebouwen
 • 73 Gebouwen voor sociale voorzieningen ( seniorenclubs e.a.)
 • 126 Gebouwen voor sport/cultuur en recreatie ( Musea, sportsites e.a.)µ
 • 56 Religieuze gebouwen (pastorieën, kerken, …)
 • 73 Schoolgebouwen
 • 15 Gebouwen voor bewoning ( transitwoningen e.a.)
 • 44 Andere gebouwen (parkeergebouwen e.a.)

De aantallen zijn inclusief:

 • de panden die in 2013 zullen overgaan naar het AGSOB ( 54)
 • de kantoren en parkinggebouwen van het Mobiliteitsbedrijf (10)
 • de sporthallen en de zwembaden die in beheer zijn van TMVW (14)

Hoeveel ha grond heeft het Stad Gent, in totaal in bezit als eigenaar?

De Stad Gent is eigenaar van 1072 ha grond. Dit is ook inclusief de grond die op en rond de gebouwen van de Stad Gent is gelegen.

Dit omvat ook: parken, groenzones, recreatiegebieden, sportsites, scholencampussen, volkstuintjes, begraafplaatsen enz ….

Enkele cijfers:

Bourgoyen: 207 ha, Gentbrugse Meersen: 114 ha, Blaarmeersen 84 ha, Westerbegraafplaats 20 ha, Maaltepark 10 ha, Sportsite Wolfput 6,8 ha, volkstuintjes Gentbrugge 6,2 ha en scholencampus Offerlaan 4,5 ha.

Antwoord schepen Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter

Hoeveel panden, eigendom van het OCMW, zijn beschermd als monument?

Er zijn 6 beschermde gebouwen in het Sint-Elisabethbegijnhof die in beheer zijn van het AGSOB. Deze gebouwen zullen de komende maanden openbaar verkocht worden.

Daarnaast heeft het OCMW ook gebouwen in het Sint-Elisabethbegijnhof die actief gebruikt worden en die geklasseerd staan als een beschermd monument namelijk het Lokaal Dienstencentrum Ten Hove en de seniorenappartementen Ter Pielvaecx.

Ook de kapel en de polyvalente zaal van de Sint-Antoniuskaai nummer 9 staan geklasseerd als een beschermd monument.

Hoeveel panden, eigendom van het OCMW, zijn opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?

Buiten de gebouwen in het Sint-Elisabethbegijnhof en een woning in de Tarbotstraat nummer  25 hebben wij volgens het eerste nazicht geen gebouwen in beheer in Gent die opgenomen zijn in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Voor het patrimonium buiten Gent hebben we hier momenteel geen zicht op.

Om hier zicht op te krijgen is er heel wat opzoekingswerk nodig omdat deze informatie moet opgevraagd worden in de gemeentes waar we eigenaar zijn van een stuk grond of een gebouw.

Voor gebouwen die actief gebruikt worden door het OCMW hebben we momenteel nog geen volledig zicht.

Hoeveel ha grond, eigendom van het OCMW, liggen in een beschermd landschap?

Het AG SOB heeft nog niet in kaart kunnen brengen welke gronden van het OCMW in beschermd landschap gelegen zijn.

Hoeveel panden heeft het OCMW Gent in totaal in bezit als eigenaar?

Het OCMW Gent heeft 27 gebouwen en 28 hoeves in beheer gegeven van het AG SOB.

Het OCMW Gent heeft naast zijn passief patrimonium ook nog 61 gebouwen en/of gebouwenclusters die actief gebruikt worden. De gebouwen die actief gebruikt worden kunnen we onderverdelen in:

 • 35 gebouwen ( clusters) die gebruikt worden door de administratie, woonzorgcentra, lokaal dienstencentra, welzijnsbureaus, serviceflats enz…
 • 13 gebouwen die gebruikt worden voor het sociaal verhuurkantoor
 • 13 gebouwen die gebruikt worden als seniorenwoningen

Hoeveel ha grond heeft het OCMW Gent in totaal in bezit als eigenaar?

Het OCMW Gent is eigenaar van 2.450 ha grond in Oost- en West-Vlaanderen die beheerd wordt door het AG SOB. Ook bezit het OCMW van Gent 450 ha landbouwgrondgrond in Zeeuws-Vlaanderen die beheerd wordt door een rentmeester.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 28 februari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: