Overplakken affiches op aanplakborden voor vrije affichage

Vraag Karlijn Deene

De Stad Gent voorziet in aanplakborden waar evenementen op kunnen worden aangekondigd.

Deze borden voor vrije affichage worden intensief gebruikt. Het systeem kan enkel goed werken wanneer mensen zich aan de afspraken houden. Zo mag er per activiteit maar één affiche worden aangebracht en mogen affiches niet worden overplakt zolang het evenement niet voorbij is.

Mensen uit het jeugdwerk melden dat deze borden regelmatig overplakt worden door een commerciële firma. De firma komt meerdere keren per week de borden vol affiches hangen van hun klanten. Het gevolg is dat het bijzonder moeilijk wordt om nog gebruik te maken van de borden voor het gewone jeugdwerk of andere verenigingen die draaien op vrijwilligers en een beperkt budget hebben. Zij stellen als oplossing voor om bepaalde borden specifiek voor het jeugdwerk voor te behouden.

  • Wat ziet u als mogelijke oplossing voort dit probleem?
  • Welke stappen neemt u om het oneigenlijke gebruik van de aanplakborden tegen te gaan?

Antwoord burgemeester Termont

Het controleren op dubbelplakken wordt opgenomen in de reguliere werking van de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. In 2013 werden 105 bestuurlijke verslagen opgemaakt voor wildplakken én dubbel plakken (een onderscheid maken in cijfers is hier niet mogelijk aangezien alles vervat zit in 1 artikel).

Het controleren op vroegtijdige overplakkingen gebeurt actiegewijs omdat dit zeer tijdsintensief is. In 2013 werden hiervoor 19 bestuurlijke verslagen opgemaakt.

Tijdens de maanden febr.-maart 2014 liep er net zo’n gerichte actie n.a.v. herhaalde klachten van o.a. jeugdverenigingen. De gecontroleerde borden vind je hieronder (de vermelde borden zitten dus vervat in de actie).

Deze actie leverde 20 bestuurlijke verslagen op: 6 voor dubbelplakkingen en 14 voor vroegtijdige overplakkingen.

AANPLAKBORDEN GENT vrije affichage

Nr

Zone

Straat

4

1

St Amandsstraat

5

1

St Amandsstraat

8

1

Kramersplein

13

22

K. L. Ledeganckstraat - kant Zwijnaardsesteenweg

14

22

K. L. Ledeganckstraat - kant Zwijnaardsesteenweg

38

22

K. L. Ledeganckstraat - kant Citadelpark

39

22

K. L. Ledeganckstraat - kant Citadelpark

23

5

Jozef Kluyskensstraat - kant M. De Weertstraat

24

5

Jozef Kluyskensstraat - kant M. De Weertstraat

25

15

Jules De Saint-Genoisstraat

34

1

Bagattenstraat

35

1

Bagattenstraat

36

5

Martelaarslaan - kruispunt Bijloke

40

1

Doornsteeg

41

1

Doornsteeg

45

12

Pijphoekstraat - Oostakker

46

12

Pijphoekstraat - Oostakker

87

12

Pijphoekstraat - Oostakker (4,9m²)

95

12

Groenstraat, hoek Eksaarderijweg, Oostakker (7,3m²)

84

1

Parijsberg / zijgevel concertzaal  Vooruit (7,3m²)

Het klopt dus niet dat de ‘praktijken’ van de private firma gedoogd worden. Al wie een evenement wenst aan te kondigen, zowel jeugdverenigingen als anderen, al dan niet via een aanplakfirma, kan gebruik maken van de borden.

Specifiek voor activiteiten van jeugdverenigingen en jeugdhuizen is het essentieel dat men vooral in de eigen buurt reclame kan maken voor het evenement. De  aanplakborden zijn dan ook maar één van de vele mogelijkheden voor de jeugdverenigingen. Lokale Preventie en Veiligheid (LPV) suggereert dat naast het aanbrengen van een affiche op deze borden, er via verschillende kanalen en op efficiëntere wijze reclame kan gemaakt worden voor lokale activiteiten. Volgende tips werden ook meegegeven in een overleg dat LPV hierover had op 14/11/13, op verzoek van de jeugdraad, met de vertegenwoordigers van scouts en jeugdhuizen, nl.:

  • Voor een lokale vereniging is het beter om de affiches uit te dragen bij de leden, de lokale middenstand, de bib, sportclubs enz… . Dat persoonlijk contact met de buurt is heel belangrijk.
  • Ophangen in een buurt-infokast.
  • Sociale media gebruiken, een mailinglist kost geen geld.
  • Borden plaatsen in de tuinen van leden.
  • Samenwerken met andere jeugdverenigingen en jeugdhuizen uit de buurt aan een mailing, dat levert al snel een paar duizend mailadressen op.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 26 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: