Overleg over feesten in Ledeberg - deel 2

Vraag Karlijn Deene

Tijdens de commissiezitting van 14 april verklaarde de schepen dat hij op mijn vraag betreffende de Ajuinmarktfeesten en de Ledebergse Feesten niet concreet kon antwoorden omdat er enkele dagen daarna een belangrijk overleg plaats vond.

Graag verneem ik in opvolging hiervan welke resultaten dat overleg heeft opgeleverd

  • Tijdens welk weekend zullen de twee feesten plaatsvinden?
  • Behouden de twee feesten een apart budget of wordt er één budget voorzien?
  • Hoeveel zal bespaard worden op het budget van de twee feesten samen?
  • Welke locatie zal voorzien worden voor de Ajuinmarktfeesten tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg?

Antwoord schepen Peeters

Er heeft recent inderdaad een nieuw overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Ledebergse Feesten en het Ajuinmarktcomité. Beide partijen hebben zich tot op heden erg constructuef opgesteld bij de besprekingen over een gemeenschappelijk project in 2015. Voor 2014 blijft alles nog bij het oude.

Aangezien de gesprekken nog lopen is het momenteel echter nog niet mogelijk om te communiceren over de inhoud ervan. Pas wanneer er een akkoord is over de hele lijn zal ik u dat, samen met de betrokkenen, kunnen toelichten.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 18 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: