Overleg over feesten in Ledeberg

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Peeters

Tijdens de budgetbespreking van december 2013 verklaarde de schepen dat hij de Ajuinmarktfeesten en de Ledebergse Feesten wil laten samenvallen. Tegelijkertijd stelt zich het probleem van de nakende werken aan de Brusselsesteenweg omdat de Ajuinmarktfeesten voor een groot deel financieel afhankelijk zijn van podia, kraampjes en kermisattracties op deze steenweg.

  1. Wat is de stand van zaken van het nodige overleg m.b.t. het “samenvallen” van de twee feesten?
  2. Kan u duidelijkheid geven over het budget dat beide Feesten in 2014, 2015 en 2016 zullen ontvangen. Hoeveel ontvingen ze in 2013?
  3. Welke datum zal gekozen worden voor de “samenvallende” feesten?
  4. Is er meer duidelijkheid over de Ajuinmarktfeesten tijdens en na de werken aan de Brusselsesteenweg?

Wordt behandeld op de commissiezitting van 14 april e.k. Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 14 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: