Overleg met Cambio

Vraag Karlijn Deene

1) Welke overlegmomenten zijn er al geweest tussen de stad Gent en Cambio sinds 1 januari 2013?
2) Welke partners zitten dan ook mee aan tafel?
3) Welke voorstellen van nieuwe standplaatsen heeft de stad aan Cambio voorgelegd in functie van verdere bespreking en onderzoek?

Antwoord schepen Watteeuw

Er waren sinds begin dit jaar al verschillende overlegmomenten met Cambio. Dit is een bilateraal overleg tussen Cambio en een vertegenwoordiger van het Mobiliteitsbedrijf. In de uitvoeringsfase wordt wel de technische dienst Wegen betrokken.

Enerzijds volgde daaruit dat alle Cambio standplaatsen zullen verzameld en opgenomen worden in het "Aanvullend reglement van de Politie op het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart". Dat in de gemeenteraad van november ter wijziging wordt voorgelegd. Zo is het onder meer gemakkelijker om een overzicht te behouden op alle standplaatsen. Momenteel zijn er 73 standplaatsen op het Gentse grondgebied ingericht.

Anderzijds werden ook enkele nieuwe standplaatsen via burgemeestersbesluit bepaald in Kammerstraat, Sluizeken en Karel Lodewijk Ledeganckstraat. Die worden nog in 2013 ingericht. Verder worden alvast in genoemd reglement de standplaatsen opgenomen die in 2014 gepland zijn, namelijk te Dok-Noord, Jan Delvinlaan, Peerstraat, Prinsenhof en Vlaamsekaai.

Zo komt het totaal aantal mogelijks in te richten standplaatsen op 120. Het werkelijke aantal zal eerder rond de 85 schommelen. Het is namelijk zo dat per locatie doorgaans meer plaatsen in het reglement voorzien worden dan effectief in eerste instantie ingericht worden.

Dit laat toe om snel op een eventueel succes van sommige plaatsen in te spelen door hier meer voertuigen te plaatsen.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 22 oktober, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: