Overleg herbestemming d'Hane Steenhuyse

Vraag Karlijn Deene

Tijdens de commissiezitting van februari 2013 verklaarde u dat op 28 februari een overleg zou doorgaan over de herbestemming en concessie van hotel D’Hane Steenhuyse.

Welke actoren waren hierop aanwezig? Wat zijn de resultaten van dit overleg ? Wat is de stand van zaken in dit dossier?

Antwoord schepen Storms

Op het overleg van 28 februari waren vertegenwoordigers aanwezig van volgende diensten: de kabinetten van schepen Storms en schepen De Regge, de Dienst Economie, de Staf van het departement Cultuur en Sport, de Dienst Monumentenzorg en Architectuur, de Dienst Vastgoedbeheer, de Dienst Bouwprojecten  en de beherende dienst IVA Historische Huizen Gent.

Er werd een round-up gemaakt van de huidige cultuurtoeristische uitbating, de erfgoedwaarde van het gebouw en het interieur, de reeds uitgevoerde restauraties, de onvoltooide restauratiewerken en de huidige bouwfysische toestand.

Er was consensus over:

  1. de nood aan een (zachte) economische partner om een betere exploitatie mogelijk te maken
  2. er zijn geen functies mogelijk die de draagkracht van het gebouw overstijgen: kwetsbare interieur-elementen vereisen dat het volume ‘klanten’ de woonfunctie (de historische bestemming) niet overstijgt. Handel in producten met grote economische meerwaarde, zoals antiquairs, designmeubilair, juwelen, luxe segmenten kledij of accessoires,… of hoofdzetels van multinationals en banken,…zouden bijvoorbeeld geschikt zijn.
  3. er moet worden gezocht naar één concessionaris, die dan desgewenst verschillende uitbaters/eindgebruikers zoekt

Met het oog op de MIPIM-beurs werden volgende afspraken gemaakt:

  • Dienst Monumentenzorg en Architectuur bezorgt het eerder opgemaakt technische bestek mbt de verdere restauratie en afwerking van de onvoltooide werken en de studie van ingenieur Provoost aan Historische Huizen Gent (HHG).
  • HHG verzamelt beeldmateriaal (Beeldbank), digitale plannen (FM – planon), en andere aangeleverde info en bezorgt deze aan de Dienst Economie.

Datum tussenkomst: 

maandag, 3 maart, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: