Onzekerheid rond de subsidiering en de toekomstige organisatie van de Gentse Feesten

GEMEENTERAAD - Interpellatie schepen Peeters

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw Deene, u hebt het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel, mijnheer de voorzitter.

Mijnheer de schepen, de Gentse Feesten, zoals u weet het grootste jaarlijkse evenement in onze stad. Ik denk, samen met het Oktoberfest in München en Las Fallas in Valencia zouden de Gentse Feesten zelfs een van de grootste volksfeesten van Europa zijn. Het zijn feesten die tien dagen lang duren, vorig jaar hadden we zelfs 1,3 miljoen bezoekers, en er zijn heel wat locaties in de Gentse binnenstad die gevat zijn.

Gezien de omvang van de Gentse Feesten zou het toch logisch zijn dat geslaagde Gentse Feesten met een degelijke voorbereiding moeten beginnen, en dus ook lang en tijdig op voorhand. Voor de verschillende organisatoren, want er zijn er natuurlijk heel wat voor de Gentse Feesten, is het belangrijk om tijdig te weten waar ze aan toe zijn en op welke ondersteuning zij eventueel kunnen rekenen.

Mijnheer de schepen, u hebt al aangekondigd dat u, wat organisatoren betreft, 240.000 euro subsidies zal besparen. Daarvan zijn 150.000 euro recurrente middelen en dan 90.000 euro die eigenlijk slechts maar tijdelijke middelen waren.

Voor de rest is er eigenlijk totaal geen duidelijkheid hoeveel iedere organisator nu apart zal krijgen. U hebt wel gezegd dat u geen kaasschaaf zal hanteren, dat u met criteria zal werken, maar welke criteria en hoe zwaar die criteria gaan doorwegen, dat weet men eigenlijk nog niet, zelfs niet voor dit jaar.

De vzw’s hebben nu wel door dat ze minder zullen gaan krijgen, ze spelen daar ook proactief op in, maar natuurlijk, als je een begroting moet maken voor een evenement dat al in juli plaatsvindt, is het toch wel belangrijk om nu al te weten met welke middelen ze kunnen werken, al is het maar om te weten welke artiesten ze bijvoorbeeld kunnen boeken, want elke artiest heeft nu natuurlijk een andere kostprijs.

Tijdens de recente commissie van Cultuur hebt u eigenlijk toegegeven dat dat subsidiereglement voor 2014 nog altijd niet voorhanden is, meer zelfs, het subsidiereglement zou er pas einde maart kunnen komen. Dat is binnen twee maanden. Dat betekent voor de organisatoren dat zij een drietal maanden voor de Gentse Feesten pas zullen weten over welke bedragen zij kunnen beschikken om hun evenement te organiseren.

De organisatoren dringen toch wel aan op duidelijkheid, u hebt het ook in de krant kunnen lezen. Ik citeer bijvoorbeeld Guido De Leeuw van vzw Trefpunt, die erop aandringt om toch zeker, eind januari was zijn vraag, eigenlijk nu al, te weten waar zij aan toe zijn. Ik citeer: “Maart is veel te laat, want eind april moet ons programma klaar zijn.” Ik denk, wat voor hem geldt zal waarschijnlijk voor de andere organisatoren, en misschien voor de kleinere spelers nog meer, zeker gelden.

Mijn eerste concrete vraag, mijnheer de schepen, of meer een vragenbundel. Waarom duurt het zo lang om dat nieuwe subsidiereglement op te stellen? U hebt al begin 2013 verklaard dat er een nieuw reglement nodig was, dat er een nieuw reglement zou komen, maar toch hebt u nu al 13 maanden de tijd gehad om zo’n reglement op te stellen, en u hebt er nog eens twee maanden op zijn minst voor nodig. Mijn vraag is: waarom duurt het allemaal zo lang?

Een gelijkaardige vraag die door een collega van mij in de raad aan u was gesteld in de commissie Cultuur, hebt u eigenlijk een beetje laconiek beantwoord met de opmerking: “och ja, die organisatoren zijn Caritas niet, dat zijn ondernemers, die kunnen wel hun plan trekken”.

Het kan zijn dat de grotere spelers het misschien een ietsje comfortabeler hebben om te spelen met hun middelen, maar we hebben het toch over een kleine twintig organisatoren. Die zullen toch allemaal niet in die situatie zitten? Bovendien, misschien kan u mijn vraag beantwoorden: Vindt u dat een normale houding naar culturele ondernemers, als u ze dan terecht ondernemers wil noemen?

Vindt u dat culturele ondernemers geen recht hebben op duidelijke en tijdige communicatie als het gaat over subsidies en financiële ondersteuning? Want ik denk dat dit cultuurbeleid op de diverse niveaus er toch sowieso op gericht is om cultureel ondernemerschap te organiseren. Dat, laten we zeggen, vzw’s die met subsidies worden georganiseerd, zich ook professioneler opstellen in hun organisatie. Ik vond uw opmerking dus toch wel niet echt passen bij uw houding.

Mijn volgende vragen gaan eigenlijk ook over de onzekerheid, niet alleen over de subsidies die u dit jaar zal geven, maar ook over het vervolg, van wie wat nog zal mogen organiseren. U hebt aangegeven dat u de huidige overeenkomst met de organisatoren nog maar voor twee jaar stilzwijgend zal verlengen, maar vanaf 2016 wil u de andere geïnteresseerden de kans geven, en ik citeer u: “iets te doen op de pleinen”.

Een lange periode van onzekerheid over de toekomst van de Gentse Feesten, die ook hier vanaf begin 2013 bestaat, kan volgens mij toch echt niet gunstig zijn voor het evenement, en zou misschien wel bepaalde initiatieven kunnen afremmen.

Mijnheer de schepen, hoe ziet u dan die toewijzing van pleinen en/of andere locaties, of van festivals vanaf 2016? Gaat dat een openbare aanbesteding zijn per plein, selectie door een jury? Misschien kan u daar wat duidelijkheid geven, want ik maak mij vooral zorgen over de kwaliteit die daarvan misschien wel het slachtoffer zal zijn.

Ook wat de timing betreft, zullen de organisatoren ook maar een paar maanden op voorhand weten of zij hun ding zullen mogen doen op de pleinen zoals u het formuleert? Of zou het misschien logischer zijn dat ze al eind dit jaar weten welke procedure ze in 2016 moeten doen om ook in aanmerking te komen, en of ze effectief hun organisatie kunnen voortzetten? Dat zijn heel concrete vragen, mijnheer de schepen.

Ik heb ook twee voorstellen van raadsbesluit ingediend.

Ten eerste is mijn vraag om heel concreet voor te stellen dat u het subsidiereglement dat u eigenlijk maar einde maart zou voorstellen een maand zou vervroegen. Als ik bijvoorbeeld het citaat van Guido De Leeuw lees, die mikte natuurlijk op eind januari: “Laten we ergens de middenweg zoeken.” Ik stel voor dat het eind februari wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, de stemming. Dat we dat ook in de commissie van februari grondig kunnen bespreken.

Het is misschien wat extra werk, maar ik denk dat een maand verschil voor de organisatoren, zeker de kleinere organisatoren, echt wel een wereld van verschil kan betekenen. U hebt er toch wel een goede dienst, veronderstel ik, ook een goed kabinet, die kunnen die kortere tijd misschien wel rond krijgen.

Mijn tweede voorstel van raadsbesluit is iets wat ik toch al een paar keer heb benadrukt, dat wij als gemeenteraad heel graag willen betrokken worden in het debat over de Gentse Feesten, vooral over de toekomst van de Gentse Feesten. We hebben wel een themacommissie gehad over de evaluatie van de voorbije editie, maar dat is altijd over wat al gepasseerd is, en niet echt over de toekomstplannen.

U hebt aangegeven, en dat waardeer ik in u, in de vorige gemeenteraad, dat u open staat voor alle voorstellen om dat debat in de commissie aan te wakkeren. Daarom dat ik een voorstel heb gedaan - het is misschien omslachtig om dat via een voorstel van raadsbesluit te doen, maar goed, het is nu zo dat we het hebben ingediend - om op de volgende commissie, waar dan hopelijk ook het subsidiereglement wordt besproken, een selectie van de organisatoren uit te nodigen, zowel festival- als pleinorganisatoren, om hen in een soort hoorzitting, maar dat is een groot woord, te bevragen over welke voorstellen zij eventueel hebben, welke pijnpunten zij zien, welke suggesties zij hebben.

Ik denk op die manier dat we met alle geïnteresseerde raadsleden, met de spelers op het terrein, een heel interessant debat zouden kunnen hebben. Ik weet dat u een debat nooit uit de weg gaat, dat u wel houdt van een stevig debat. Ik hoop dus dat u ook dit voorstel genegen bent.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   De heer Goossens.

De heer Paul Goossens.   Dank u wel. Kort, in de slice van de collega.

Ook wij hopen dat de organisatoren zo vlug mogelijk weten waar ze financieel aan toe zijn. Wat ons betreft liever gisteren dan vandaag. Ik denk dat dat een noodzaak is om inderdaad te weten wat men kan plannen, en dat het eigenlijk nu reeds hoog tijd is.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Schepen Peeters heeft het woord.

De heer Christophe Peeters, schepen.   Dank u wel, burgemeester.

Collega’s, uiteraard zijn de Gentse Feesten van bijzonder belang voor onze stad, voor de uitstraling, voor de sfeer, voor de ambiance, en ze behoren inderdaad absoluut tot ons cultureel patrimonium. Wat niet wil zeggen, collega, het was uiteraard de commissie Feesten, die weliswaar samen is met die van Cultuur, maar het gaat hier wel degelijk over feesten, de naam zegt het zelf, de Gentse Feesten. Ik wil toch een aantal dingen even in perspectief zetten.

U verwijst naar een aantal krantenartikels, en u spreekt zelf over een 10 à 15 organisatoren. Welnu, ik denk dat we daar al de bal misslaan. Het gaat niet over 10 tot 15 organisatoren, want ik vind dat één van de problemen bij de Gentse Feesten, dat iedereen zich voortdurend blindstaart op wat er gebeurt op die pleinen, wat er gebeurt van de grote namen en de grote circuits.

De Gentse Feesten, dat gaat over honderden organisatoren, die samen meer dan 3.000 verschillende activiteiten organiseren. Het gaat dus over veel meer dan alleen de grootschalige organisaties op de publieke pleinen in de binnenstad.

Ik vind dat we daar eerlijk gezegd de voorbije jaren veel te weinig aandacht aan gegeven hebben, aan die verscheidenheid, die diversiteit die gevormd wordt door de vele kleinere organisatoren, en dat zij een beetje weggedrukt zijn of in de schaduw gezet worden door, laat ons maar zeggen, het groot geweld op de pleinen. Dat is misschien ten eerste.

Als we het hebben over de mensen die de Gentse Feesten organiseren, daarvoor verantwoordelijk zijn, dan gaat dat over honderden, grote en kleine. Dat is nu een van de dingen die ik absoluut wil veranderen, namelijk dat onderscheid een stuk laten wegvallen.

Uiteraard zijn we daarvoor criteria aan het uitwerken. Het spreekt voor zich dat er nog altijd een groot deel van het budget naar die grote pleinen zal gaan, maar ik wil toch af van gans het verhaal met pleinorganisatoren die in een andere subsidiecategorie vallen dan andere organisatoren, en dan nog nominatieve, en dan nog projecten... Dat is zo een huis geworden...

Een typisch subsidiereglement is eigenlijk een typisch Vlaamse koterij geworden, zo bijna, waar allemaal stukjes aangebouwd zijn, een golfplaten dak, wat betonplaten ertegen, en hier en daar nog iets aangeplakt. Op den duur... Het is misschien ooit wel allemaal met goede bedoelingen gebeurd, maar het wordt tijd dat we eens een architect aanstellen om een keer een complete nieuwbouw te zetten en te gaan kijken hoe we de Gentse Feesten zien tegen 2025, 2030.

Dat is ook de reden waarom je niet zomaar... Ik kon er mij natuurlijk gemakkelijk vanaf gemaakt hebben, en gezegd hebben van “we gaan dat subsidiereglement hier en daar wat aanpassen, wat bijvijzen, en wat rekening houden met een paar mooie dingen”, je kan dat daarin schrijven.

De heer Bracke heeft daarjuist al een schitterende bloemlezing gegeven van hoe je zaken in een dossier kan zetten. We zouden dat in dat subsidiereglement ook over hooggestemde culturele verwachtingen en grote kwaliteitscriteria [kunnen hebben], enzovoort.

Eigenlijk is dat niet de bedoeling. Ik denk dat we een keer fundamenteel een aantal zaken anders moeten bekijken. Ik heb dat trouwens ook altijd van in het begin gezegd. U zegt, mevrouw, “u hebt begin vorig jaar gezegd dat het anders moet”. Ja.

Ik heb ook gezegd dat ik eerst een volledige editie wou afwachten, inclusief de evaluatie. We hebben die evaluatie behandeld 28 november in de commissie, 28 november, morgen exact twee maand geleden. Ondertussen heeft daar nog een kleine kerstvakantie tussen gezeten.

Ondertussen zijn de diensten effectief bezig om iets te doen. Als je een nieuw reglement opzet, dan moet dat inderdaad toch wel grondig zijn, en moeten we daar een nieuwe koers mee varen. Dat sommigen een beetje zenuwachtig worden, dat zal dan ook wel. Als ik sommigen moet geloven, dan wordt er ook elk jaar verlies geleden bij het organiseren van die Gentse Feesten, maar goed, het is een hobby. Gaan golfen kost ook geld, en een boot en een lief nog meer waarschijnlijk. Het is dus inderdaad een hobby.

Ik wil toch wel wat meer transparantie en wat meer doorzicht, vooral in de grootschalige initiatieven en commerciële initiatieven die rond de Gentse Feesten draaien. We moeten ons afvragen op sommige momenten wat we precies aan het subsidiëren zijn. Ik vind dat we daar toch de tijd mogen voor nemen om daar even over na te denken. Ik maak mij geen zorgen dat de Gentse Feesten goed zullen zitten. Ik heb trouwens heel regelmatig, elke week bijna, informeel overleg met heel veel van de grote organisatoren. Zij weten dat dat niet gigantisch zal schelen.

Hoe wil ik dat nu aanpakken? Het is de bedoeling om naar de commissie van februari te gaan voor een eerste debat over een model, met criteria, om dat dan definitief in een werkbaar reglement te gieten tegen de gemeenteraad van maart. Je moet daar inderdaad je termijnen observeren, want het gaat allemaal bijzonder snel, tegen dat dat ingediend is. Maar ik zou eigenlijk eerst met de commissie een brainstorm willen houden bijna, en dan samen eens overleggen van “wat vinden wij nu belangrijk?”

Vandaar, mevrouw, dat ik uw voorstel ook heel eigenaardig vind. Ik vind het zeer eigenaardig om te zeggen van “laat ons hier een keer een aantal...” Wie moeten dat dan zijn? Wie vertegenwoordigen die? Gaat dat dan weer alleen over die grote? Om die hier uit te nodigen in de commissie?

Ik vind eerlijk gezegd dat we hier het primaat van de politiek - en het lidwoord is daarin belangrijk - moeten laten spelen, en dat het in de eerste plaats toekomt aan het college en deze gemeenteraad en de commissie om te bepalen welke richting men uitwil.

Ik heb geen zin om hier op een commissie een koffiekransje te houden met de organisatoren om hen te vragen hoe zij graag zouden hebben dat ze betoelaagd worden met belastinggeld. Ik vind dat eerlijk gezegd geen goede manier van werken.

Ik vind dat het vanuit deze raad moet gaan om te bepalen op welke manier, en welke prioriteiten er liggen aan de subsidies. Dat we achteraf reacties kunnen krijgen, dat we in de komende jaren nog gaan moeten evalueren en bijsturen, dat wil ik graag doen bij een volgende evaluatie, maar ik vind dat het in de eerste plaats toekomt aan deze raad om te bepalen op welke manier en volgens welke criteria er zal gesubsidieerd worden, en niet aan de sector of de organisatoren zelf.

Ik moet eerlijk zeggen dat men denk ik in Vlaanderen ook stilletjesaan al zijn bekomst heeft van het idee om de sector zelf haar cultuursubsidies te laten verdelen. Ik zou daar dus voor willen waarschuwen. Ik vind dat geen goed idee.

Dat is de timing die ik dan ook voorstel. Concreet voorstel voorleggen op de commissie in februari, daar een eerste discussie over houden, en dan in maart met een definitief verhaal gaan, zodanig dat men inderdaad toch al een indicatie heeft van wat het eventueel zou kunnen worden.

Tweede luik. Over de toekomst.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ja, alstublieft. Mag ik vragen om bondig te zijn, alstublieft, aan alle collega’s, aan de schepenen ook.

De heer Christophe Peeters, schepen.   Ik zal het kort houden, burgemeester.

Voor 2016 en volgende. We hebben dat inderdaad aangekondigd, en dat staat ook zo in het bestuursakkoord: we hebben een organisatiestructuur willen oprichten. We gaan daar dit jaar uiteraard mee beginnen. De bedoeling moet zijn dat wij uiterlijk half 2015, dus voor de aanvang van de Gentse Feesten 2015, gaan weten hoe de editie 2016 zal worden georganiseerd.

Het is niet zo dat die vzw, want u schrijft dat hier, of u zet dat in uw vraag, in 2018 zal worden opgericht. Dat is niet de bedoeling. We zouden willen kijken om dat in 2016 al te doen, zodanig dat men zeker toch een jaar tot anderhalf jaar op voorhand weet waar men aan toe is. Maar, ik vind dat we eerst soms een keer moeten denken vooraleer we er met ons haar echt in vliegen, en dat we dat moeten doen.

Ik wil daar ook streven naar een zeer ruime politieke consensus, zowel over de richting waar we met de Gentse Feesten naartoe moeten als met de subsidies. Dit is iets van de Gentenaars, dit is iets wat gedragen wordt door de Gentenaars. De Gentse Feesten zijn geen eigendom van de organisatoren, en de emanatie van die Gentenaars en de gedragenheid daarvan ligt bij deze raad en nergens anders.

Ik zou dan ook voorstellen, mevrouw, om uw voorstel niet te aanvaarden, en ik zal in elk geval vragen namens het college en de raad om dit voorstel ook niet goed te keuren, en het werk te laten gebeuren waar het hoort, in de commissie en in de gemeenteraad.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw Deene.

Mevrouw Karlijn Deene.   Mijnheer de schepen, ik vind het nog altijd belangrijk dat er rechtszekerheid moet zijn voor de organisatoren, van welk soort evenement ook. De redenering van “ik wil eerst een volledig jaar wachten”. Als dat zo is, dan begrijp ik dat, maar dan zou u toch moeten gewoon logisch redeneren dat het in 2014 misschien gewoon ook bij het oude zou blijven. Maar goed, u hebt daar niet voor gekozen.

Ik zou op zich wel instemmen met uw voorstel om dat eerste voorstel van raadsbesluit niet goed te keuren, omdat u voorstelt om in februari al een model voor te stellen. Leek ons voldoende als fractie, omdat hierop al een debat kan worden gevoerd, er wordt daar al een kader mee geschapen, dat ook duidelijkheid geeft voor de organisatoren. Uw voorstel om dat niet goed te keuren, kan ook onze fractie volgen.

Maar van het tweede vind ik het toch wel een beetje raar. U vindt dat luisteren naar mensen ingaat tegen het primaat van de politiek. U vindt dat een koffiekransje. Mijnheer de schepen, ik ga wel wekelijks overal gaan luisteren naar verenigingen, vzw’s, allerhande, om te luisteren naar welke voorstellen en suggesties zij hebben om het beleid te verbeteren. Zij geven ook aan wat ze wel goed vinden en waarvan zij hopen dat dat continu blijft.

Ik vind het raar dat u luisteren naar mensen een soort koffiekransje of theekransje of wat dan ook wil noemen, en dat dat ingaat tegen het primaat van de politiek. Ten eerste, als gemeenteraadslid heb ik het recht om te vragen dat de actoren op het terrein worden gehoord, en ik vind dat dat niet ingaat tegen het primaat van de politiek. Het is een politicus, het zijn politici die willen luisteren naar mensen en wat ze te vertellen hebben.

Wij zijn ook geen experts in die materie. Wij willen luisteren naar wat mensen te vertellen hebben en wij willen een debat waarin ook experts en mensen van op het terrein worden gehoord. Als u vindt dat niet enkel de pleinorganisatoren moeten worden gehoord – dat is ook mijn vraag niet, ik heb ook verwezen naar bijvoorbeeld de festivalorganisatoren –, als u denkt dat er ook andere spelers moeten worden uitgenodigd omdat u denkt dat de visie daarop anders te klein zou zijn, doe een voorstel.

Ik heb duidelijk gezegd dat in samenspraak met alle fracties een selectie zou worden gedaan van de mensen die zouden worden uitgenodigd. Ik heb hier niks gezegd van wie het moet zijn of wat het moet zijn. Het is ook niet de bedoeling dat zij zullen bepalen wat wij zullen doen. Daarin hebt u gelijk: dat is het primaat van de politiek, wij zullen wel samen bepalen wat uiteindelijk in het reglement zal staan.

Maar wij hebben toch het recht om mensen uit te nodigen om naar hen te horen op de gemeenteraad. Ik vind het jammer dat u zulke uitspraken doet en over koffiekransjes spreekt als het gaat over pure democratie.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Dan gaan we over tot de stemming over het voorstel van mevrouw Deene.

(Stemming punt IR 13)

Datum tussenkomst: 

maandag, 27 januari, 2014

Type: 

Interpellatie

Tags: