Ontsluiting archeologisch onderzoek – interactief computerspel

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - vraag aan schepen Storms

Op 15 januari stelden de stad Deinze en de Intergemeentelijke Archeologische Dienst die in Deinze en omstreken actief is, een gratis interactief computerspel voor:“Deynse 1783”. Het computerspel is ontwikkeld door het Gentse bedrijf Mindscape 3D en is het sluitstuk van de archeologische campagne die de voorbije jaren is gevoerd in het historische centrum van Deinze.

Het archeologisch onderzoek heeft heel wat kennis over de oude geschiedenis van de stad opgeleverd. Ook kwamen resten aan het licht van reeds lang verdwenen gebouwen zoals de Brugse poort, de stadshal en het markizaat. In tegenstelling tot wat velen denken heeft archeologie weinig te maken met Indiana Jones en tot de verbeelding sprekende schatten. Archeologische sites zijn vaak abstract, verkleuringen in de grond of in het beste geval de fundamenten van een verdwenen gebouw, waar archeologen nochtans veel kennis uit putten.

Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om beleidsmakers en de publieke opinie te overtuigen van het belang van archeologisch onderzoek voor een betere kennis over de stad en haar geschiedenis. Het is een uitdaging om de gevonden sporen en de verworven kennis tot de verbeelding te laten spreken. Dit project van de stad Deinze is dan ook een mooi voorbeeld van hoe archeologische kennis ruim en zelfs naar de jeugd kan ontsloten worden. Dank zij de ontwikkeling van het computerspel slaagt de stad er in om archeologische sites terug tot leven te wekken met technologie.

In onze stad gebeuren regelmatig waardevolle archeologische opgravingen. Niet alleen Gentenaars, maar ook bezoekers en toeristen tonen interesse in het archeologisch onderzoek dat her en der gebeurt.

Denkt de schepen eraan om eveneens een gratis interactief computerspel te laten ontwikkelen, gebaseerd op de resultaten van het vele archeologisch onderzoek in Gent? 2) Denkt de schepen eraan om andere educatieve projecten te realiseren die gericht zijn op een vlotte ontsluiting van het archeologisch onderzoek?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: